2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

31-08-2020

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

      

 

       Birleşim Tarihi  :    04 Eylül 2020

       Gün ve Saati       :    Cuma  -15.00

 

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Moldova-Gagavuz Yerine bağlı Komrat İli, Kıpçak Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

2-    Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusu üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

3-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kale Mahallesi, 786 nolu parselinin doğusunda yer alan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

4-    MEGAN Tekstil Konfeksiyon Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22a-19d pafta, 176 ada, 2 nolu ve 350 ada, 1 nolu parsellerinde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

5-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti. 

 

                                               

                                                                                                                          31/08/2020

 

                                                                                                                          Avni ÖRKİ

                                                                                                                      Belediye Başkanı