Kalite Politikası

 PAMUKKALE BELEDİYESİ KALİTE POLİTİKASI


Kentimizin sağlıklı gelişimini ve hemşehrilerimizin memnuniyetlerini sağlamak
amacıyla;

 

  •  Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
  •  Yasa ve kanunlara uyulması,
  •  Düzenli kentleşmenin sağlanması,
  •  Belediyemiz karar ve uygulamalarında hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın
    katılımının sağlanması
  •  Güncel mevzuat ve değişiklikler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi,
  •  Sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek belediyemizin kalite
    politikasıdır.

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba
sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin
temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir.
Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya
hizmet üretmektedirler. Pamukkale Belediyesi, Pamukkale ilçesinde yaşayanlara hizmet
üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır.

Kalite Politikamız kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirirken takip edeceğimiz
yönetim ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

PAMUKKALE BELEDİYESİ İLKELERİ
Katılımcılık ve Şeffaflık
Sosyal Belediyecilik
Kaynak Kullanımında Verimlilik ve Hizmette Kalite
Çevreye, Kültürel ve Tarihi Dokuya Saygı
Hizmetlerin Yürütülmesinde Yasa ve Kanunlara Uyan, Adalet, Eşitlik ve Tarafsızlık
Vatandaş Memnuniyeti