Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

 Tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, etkili yönetim, daha iyi hizmet performansı, katılımcı planlama ve sürdürülebilir gelişim ile yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak.

Vizyonumuz

Vatandaş memnuniyetini öne çıkaran, kendisini sürekli geliştiren, etkin ve katılımcı yönetim anlayışına sahip, çevresel değerleriyle yenilikçi bir belediye olmak.

Temel Değerler

1. Şeffaf

2. Katılımcı

3. Adaletli

4. Üretime Yön Veren

5. Gönüllere Dokunan

6. Çözüm Odaklı

7. Yenilikçi