2024 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-07-2024

2024 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2024 YILI TEMMUZ AYI 05 TEMMUZ 2024 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 05.07.2024
2024/84
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evi ile beş çocuk evinin kira ve aidat bedellerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi için Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 05.07.2024
2024/85
Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen   Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli kesimi hariç Pamukkale Belediyesinin tüm mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını kapsayan Genel Hükümlerin 10'uncu ve 10.1'inci maddelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 05.07.2024
2024/86
Fatih Mahallesi Merkezefendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin; Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5670 ada, 24 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
4 05.07.2024
2024/87
Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları için sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile gerektiğinde yapılacak diğer tüm çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere eksik olan ve gerekli şartları sağlayan 1 (bir) adet bilirkişinin seçilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
5 05.07.2024
2024/88
İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı ve başarı göstermiş öğrencilerimize Kültür İşleri Müdürlüğü envanterinde bulunan 108 adet bisikletin bakım, onarım ve tamiratının yapılarak dağıtım yapılması konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk. 
6 05.07.2024
2024/89
Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Pamukkale Personel A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve işçilik borcunun yapılandırılabilmesi için mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, Pamukkale Mahallesi, 195 ada, 21 parsel no.lu, 2.000 m² sahalı, arsa vasıflı taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumuna teminat olarak gösterilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 05.07.2024
2024/90
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evi ile beş çocuk evinin kira ve aidat bedellerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi için Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
8 05.07.2024
2024/91
Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümleri kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere eksik olan ve gerekli şartları sağlayan 1 adet bilirkişinin belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 05.07.2024
2024/92
Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı ve başarı göstermiş öğrencilerimize Kültür İşleri Müdürlüğü envanterinde bulunan 108 adet bisikletin bakım onarım ve tamiratının yapılarak dağıtımının yapılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 05.07.2024
2024/93
Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Pamukkale Personel A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve işçilik borcunun yapılandırılabilmesi için mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, Pamukkale Mahallesi, 195 ada, 21 parsel nolu, 2.000 m² sahalı, arsa vasıflı taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumuna teminat olarak gösterilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 05.07.2024
2024/94
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “02 Ağustos 2024 Cuma günü saat 15.00’te” yapılmasının uygun görüldüğü hk.