2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

28-10-2019

2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    01 Kasım 2019

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                     :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Bağbaşı Mahallesi 317-397-398-399-400-401-402-403-404-405-407-408-409-410-411-412-413-414 adalarda yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 7010 sayılı yazısı,

 

2-    Cankurtaran Mahallesi, 6748 ada, 16, 17, 18 ve 19 nolu parseller ve çevresinde, Denizli İdare Mahkemesinin 12.09.2019 tarih ve 2018/1229 E. 2019/940 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız kalan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 7011 sayılı yazısı,

 

3-    Balres Elektrik A.Ş.’nin; Kocadere Mahallesi 202 ada 7 parsel ile tapunun Koyunaliler Mahallesi, 592 ada, 1 nolu parsel arasından geçen Enerji Nakil Hattının işlenmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 7012 sayılı yazısı,

 

4-    Serhatlı San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti’nin tapunun Çömleksaz Mahallesi, 623 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 7013 sayılı yazısı,

 

5-    Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kale Mahallesi, 181, 182 adalar ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 7014 sayılı yazısı,

 

6-    Pınarkent Mahallesinde, eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması mahkeme kararıyla iptal edilen bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 7015 sayılı yazısı,

 

7-    Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2019 tarih ve 2019/121 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/08/2019 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanan; Pınarkent Mahallesinin Kuzeydoğusunda imar uygulaması tamamlanmış sanayi, imalathane ve ticaret alanlarının bulunduğu bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 7016 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

8-    Denizli İdare Mahkemesinin 08/02/2018 tarih ve 2017/986 E., 2018/131 sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 4973 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    ELSAN Elektrik Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Bağbaşı Mahallesi, 530 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                            28/10/2019

 

                                                                                                                           Avni ÖRKİ

                                                                                                                       Belediye Başkanı