Etik Komisyon Raporu

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYESİ

2021 YILI ETİK KOMİSYONU YILLIK FAALİYET RAPORU

Pamukkale Belediyesi Etik Komisyonu Belediyemiz Belediye Başkan Yardımcısı Türkay GÖZLÜKAYA Başkanlığında Etik Komisyon üyesi Yazı İşleri Müdürü Nevruz GÜNDÜZ ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Gökhan GÖNCÜOGLU’nun katılımıyla 24 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00’da toplanmıştır. 2021 yılı içinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu düzenlenmesine karar verilmiştir.

1- wwvv.etik.gov.tr internet adresinden bilgi alınarak hafta ile ilgili duyurular ve etkinliklerin takibi sağlandı.

2- Etik Kurallarına göre çalışılması ve yönetimin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi açısından “Etik ilkeler ve Etik” haftasının anlam ve önemini belirten görsel afişlerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

3- Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

4- Etik günü ve haftası ile ilgili tüm personellerimize Birim Müdürleri tarafından pandemi kurallarına riayet edilerek “Kamu Görevlileri ve Etik” konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi sağlandı.

5- Etik günü ve haftası ile ilgili kurumumuzda yapılan etkinlikler ve görsel temaların Belediyemiz web sitesinde yayınlanmasının devamlılığı sağlandı.

6- 07/10./2021 tarihli yazı ile, kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirleyen Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 20.09.2021 tarih 2021/81 nolu “Kamu Görevlileri Etik Kurulu İlke Kararı” tüm birimle gönderilerek personelin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.