anasayfafacebooktwitter
destekhatti
Etik Komisyon Raporu

T.C.

PAMUKKALE BELED─░YES─░

─░nsan Kaynaklar─▒ ve E─čitim Müdürlü─čü

2017 YILI ET─░K KOM─░SYONU FAAL─░YET RAPORU

            Etik Kültürünün yerle┼čtirilmesi ve geli┼čtirilmesi, etik ilkeleriyle ilgili bilincin art─▒r─▒lmas─▒, fark─▒ndal─▒k ve duyarl─▒l─▒k yarat─▒lmas─▒ amac─▒yla 25-31 May─▒s  tarihleri aras─▒nda düzenlenen Etik günü ve Haftas─▒ Ba┼čkanl─▒─č─▒m─▒z Etik Kurulu Komisyonu ve Belediye Ba┼čkan Yard─▒mc─▒m─▒z  Türkay GÖZLÜKAYA Ba┼čkanl─▒─č─▒nda 24.05.2017 tarihinde düzenlenen toplant─▒da al─▒nan kararlarla ilgili olarak;

  1. Etik.gov.tr internet adresindin bilgi al─▒narak hafta ile ilgili duyurular ve etkinliklerin takibi sa─čland─▒.
  1. Etik Kurallar─▒na göre çal─▒┼č─▒lmas─▒ ve yönetimin bu do─črultuda bilinçlendirilmesi aç─▒s─▒ndan “Etik ilkeler ve Etik” haftas─▒n─▒n anlam ve önemini belirten görsel afi┼člerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanm─▒┼čt─▒r.
  1. Kamu Görevlileri Etik Davran─▒┼č ilkeleri ile Ba┼čvuru Usul ve Esaslar─▒ Hakk─▒ndaki Yönetmelik yürürlü─če girdi─či tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözle┼čmesi tüm personele imzalat─▒larak özlük dosyalar─▒na konulmu┼čtur. Göreve yeni ba┼člayan personellere de görevlerine ba┼člad─▒klar─▒ tarihten itibaren imzalat─▒larak özlük dosyalar─▒na konulmaya devam edilmektedir.
  1. Etik günü ve haftas─▒ ile ilgili 30.05.2017 Sal─▒ günü tüm personellerimize Belediyemiz hizmet binas─▒ içinde bulunan Pamuk Kafede Belediye Ba┼čkan─▒m─▒z Say─▒n Hüseyin GÜRLES─░N taraf─▒ndan “Kamu Görevlileri ve Etik” konulu e─čitim semineri düzenlendi.
  1. Etik günü ve haftas─▒ ile ilgili kurumumuzda yap─▒lan etkinlikler eve görsel temalar─▒n Belediyemiz web sitesinde yay─▒nlanmas─▒n─▒n devaml─▒l─▒─č─▒ sa─čland─▒.

                                                                                                                                                                                                31.05.2017

                                                                                                                                                                                            Türkay GÖZLÜKAYA

                                                                                                                                                                                       Etik Kurulu Komisyon Ba┼čkan─▒

                                                                                                                                                                                        Belediye Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒

PAMUKKALE BELED─░YE BA┼×KANLI─×I ET─░K KOM─░SYONU

5176 Say─▒l─▒ Kanuna dayan─▒larak haz─▒rlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlü─če giren Kamu Görevlileri Etik Davran─▒┼č ─░lkeleri ─░le Ba┼čvuru Usul ve Esaslar─▒ Hakk─▒nda Yönetmeli─čin 29. Maddesi gere─čince Kurum ve kurulu┼člarda etik kültürünü yerle┼čtirmek ve geli┼čtirmek, personelin etik davran─▒┼č ilkeleri konusunda kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamalar─▒ de─čerlendirmek üzere, 02.05.2016 tarih, 651 say─▒l─▒ Ba┼čkanl─▒─č─▒m─▒zca idari görevliler aras─▒ndan a┼ča─č─▒daki personelden Pamukkale Belediye Ba┼čkanl─▒─č─▒ Etik Komisyonu olu┼čturulmu┼čtur.

FAAL─░YETLER

Kamu Görevlileri Etik Davran─▒┼č ─░lkeleri ─░le Ba┼čvuru Usul ve Esaslar─▒ Hakk─▒ndaki Yönetmelik yürürlü─če girdi─či tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözle┼čmesi tüm personele imzalat─▒larak özlük dosyalar─▒na konulmu┼čtur. Göreve yeni ba┼člayan personellere de görevlerine ba┼člad─▒klar─▒ tarihten itibaren imzalat─▒larak özlük dosyalar─▒na konulmaya devam edilmektedir.

ET─░K KOM─░SYON ÜYELER─░

Ba┼čkan                      : Türkay GÖZLÜKAYA (Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒)

Komisyon Üyesi        :  Nevruz GÜNDÜZ (Yaz─▒ ─░┼čleri Müdürü)

Komisyon Üyesi        :  Ayhan HEK─░M (─░mar ve ┼×ehircilik Müdürü)

MEVZUAT