PAZARLIK İLAN

22-11-2019
attachment

PAZARLIK İLANI
PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 49. maddesi uyarınca 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.
1) İhaleler, belirtilen günlerde saat: 10:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
* İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
* İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SIRA  ADRES BİLGİLERİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN                              BEDEL  
  (AY/YIL)
KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Akçapınar Mah. Akçapınar Cad. No: 171/A  Dükkan 115,00 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
2 Akçapınar  Mah. 102 ada, 22 parsel Tarla 7500,00 1.000,00.-TL/YIL 3 YIL 90,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
3 Akçapınar  Mah. 102 ada, 24 parsel Tarla 11600,00 1.300,00.- TL/YIL 3 YIL 117,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
4 Akköy Mah. Tevfik Kartay (ÇERKEZ) Cad. No: 32  Konut 100,00 350,00.-TL/AY 3 YIL 378,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
5 Akköy Mah. Sanayi Sok.No: 17  Sanayi Dükkanı 50,00 300,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 324,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
6 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 19  Sanayi Dükkanı 50,00 300,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 324,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
7 Aktepe Mah. 2421/12 Sok. No: 4  (Akvadi Parkı)  Spor Kompleksi ve Kafeterya 700,00 600,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 648,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
8 Aktepe Mah. 2421/11 Sk. No:10  Baz İstasyonu 5,00 15.000,00.-TL/YIL 3 YIL 1.350,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
9 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 7   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
10 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 7/1  Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
11 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 9/1  Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
12 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 11/1   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
13 Deliktaş  Mah.1988/2 Sok. No: 13   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
14 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 13/1   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
15 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 15/1   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
16 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 17/1   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
17 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 19   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
18 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 19/1   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
19 Deliktaş  Mah. 1988/2 Sok. No: 21   Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
20 Deliktaş Mah. Şehit Er İlker Kocabıyık Cad. No: 24    Park Alanı ve Büfe 3.040 m²  (PARK ALANI)                                      25 m² (YAPI) 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
21 Eymir  Mah. 137 ada 39 parsel Tarla 10727,15 1.200,00.- TL/YIL 3 YIL 108,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
22 Eymir  Mah. 171 ada 2 parsel     Tarla 4146,02 500,00.-TL/YIL 3 YIL 45,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
23  Eymir  Mah. 172 ada 1 parsel                                 Tarla 4902,65 600,00.-TL/YIL 3 YIL 54,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
24 Eymir  Mah. 170 ada 1 parsel                                   Tarla 3853,15 450,00.-TL/YIL 3 YIL 40,50.-TL 27/11/2019
04/12/2019
25 Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 27/C  Dükkan 6,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
26 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/H  Sanayi Dükkanı 45,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 27/11/2019
04/12/2019
27 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/I  Sanayi Dükkanı 45,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 27/11/2019
04/12/2019
28 Gözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 11  Dükkan 40,00 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
29 Kavakbaşı Mah. Kavakbaşı Sok. No: 86  Konut 146,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
30 Kervansaray Mah.Barbaros Bulv.No: 146  Park Alanı ve Kafeterya 6.601m² (PARK ALANI)                                              33 m²  (DEPO)                                         36 m² (WC)                                       252 m² (GÖLGELİK) 750,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 810,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
31 Pamukkale Mah. Simge Sok. No: 4  Spor Kompleksi (Halı Saha ve İdari Bina) Spor Kompleksi  500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 540,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
32 Pınarkent Mah.Cumhuriyet Cad.No: 187/B       Dükkan 6,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
33 Pınarkent Mah.Cumhuriyet Cad.No: 187/C      Dükkan 30,00 200,00.-TL/AY 3 YIL 216,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
34 Pınarkent Mah.Cumhuriyet Cad. No: 187/D      Büfe 17,00 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
35 Uzunpınar Mah. 210 ada, 8 parsel Tarla 5534,86 1.500,00.-TL/YIL 3 YIL 135,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
36 Uzunpınar Mah. 201 Sk. No: 10/1   Sanayi Dükkanı 20,00 175,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 189,00.-TL 27/11/2019
04/12/2019
37 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/C   Sanayi Dükkanı 30,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 27/11/2019
04/12/2019
38 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/E   Sanayi Dükkanı 30,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 27/11/2019
04/12/2019
39 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/C  Dükkan 15,00 120,00.-TL/AY 3 YIL 129,60.-TL 27/11/2019
04/12/2019
40 Yeniköy Mah. Yeniköy Sok. No: 238/A  Konut 92,00 180,00.-TL/AY 3 YIL 194,40.-TL 27/11/2019
04/12/2019