anasayfafacebooktwitter
destekhatti
İhale İlanı 25.06.2018

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
1) İhaleler, 04.07.2018 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:10:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
a) Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
b) Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
* İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
* İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Adres Bilgileri Kullanım Amacı Muhammen Bedel          Kira süresi       Geçici Teminat Bedeli  İhale                                  Tarihi/Saati
1 Pamukkale Mahallesi, Stad Sokak, No:1 Spor ve Park Alanı              (İşyeri) 12.000 m²'lik alan içinde  180,00 m² işyeri  1.000,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.080,00.-TL 04.07.2018          Saat: 10:00
2 Kınıklı mah. 6090 Sok. No:23 Park-Büfe-Tenis Kortu Tenis Kortu          : 555 m²          Büfe                    : 20 m²                   Park Alanı toplamı: 1.843 m² 1.500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.620,00.-TL 04.07.2018          Saat: 10:05
3 Fatih Mahallesi, 1922/2 Sokak, No:5 Spor Kompleksi        (Halı Saha ve İdari bina) Halı Saha
(33*15 m) 
1.250,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.350,00.-TL 04.07.2018          Saat: 10:10

KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER