2017/1 KPSS SONUCUNA GÖRE MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCISI ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU

20-07-2017
attachment

ÖSYM tarafından KPSS 2017/1 yerleştirme sonuçlarına göre Pamukkale Belediye Başkanlığına Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı olarak atananların aşağıda istenen evrakları İVEDİ olarak tamamlamaları ve ekte bulunan evrakları çıktı alıp doğru şekilde doldurarak 657 Sayılı DMK’nun 62. Maddesine göre Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama sürelerini dikkate alarak zamanında kurumumuza müracaat etmeleri önemle rica olunur.   PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCISI OLARAK ATANANLARDAN İLK ATAMA SIRASINDA İSTENEN BELGELER.

  1. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
  2. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
  3. SAĞLIK RAPORU (Memur olabilmek için 657 Sayılı DMK’nun 48. Maddesinde belirtilen kriterleri taşıdığına, seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğuna dair Devlet hastanelerinden alınan heyet raporu.)
  4. SABIKA KAYDI
  5. DİPLOMA ASLI VE TASDİKLİ FOTOKOPİSİ
  6. MİMAR, MÜHENDİS, ŞEHİR PLANCISI OLARAK ATANDIĞINA DAİR BELGE
  7. TERHİS BELGESİ veya ASKERLİKLE İLİŞİĞİ OLMADIĞINA DAİR belge.
  8. 8 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
  9. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (Form bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulduktan sonra 2 adet çıktı alınarak fotoğraf yapıştırıldıktan sonra ıslak imza ile imzalanıp başvuru sırasında kuruma teslim edilecektir.)

NOT: AŞAĞIDA YAYINLANAN BELGELERDEN BİRER ADET ÇIKTI ALINARAK EKSİKSİZ DOLDURULUP BAŞVURU ESNASINDA KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR.!!!!

İSTENEN EVRAKLAR

AİLE DURUMU BİLDİRİMİ

AİLE YARDIM BİLDİRİMİ

ATAMA BAŞVURU VE TAAHHÜT BİLGİ FORMU

ETİK SÖZLEŞMESİ

MAL BİLDİRİMİ

PERSONEL BİLGİ FORMU

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU