2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

10-05-2017
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ
  02 MAYIS 2017 (1.BİRLEŞİM), 03 MAYIS 2017 (2.BİRLEŞİM), 04 MAYIS 2017 (3.BİRLEŞİM), 05 MAYIS 2017 (4.BİRLEŞİM) VE 08 MAYIS 2017 (5.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.05.2017
2017/152
Denizli İdare Mahkemesinin 2016/526 Esas 2017/738 sayılı kararına istinaden Pamukkale Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 476 sayılı kararının iptal edilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2 02.05.2017
2017/153
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada, 1 nolu ve Aktepe Mahallesi, tapunun Kurudere Mahallesi, 219 ada, 3 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.05.2017
2017/154
İl Emniyet Müdürlüğünün yazısına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince yapılacak olan protokol hükümlerine göre taahhüdün yerine getirilmesi için Denizli Valiliği ve/veya Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 02.05.2017
2017/155
Belediyemiz faaliyet alanlarında, her türlü yükleme işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çift kabin damperli kamyon ve 1 adet tek dingilli iş makinesi taşıma römorku alımı konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 02.05.2017
2017/156
Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan ortaöğretim 11.sınıf (Lise) öğrencilerine bilgi ve görgülerini artırmak, gelecek planlamasında katkıda bulunmak üzere öğretmenleri eşliğinde İstanbul’a gezi düzenlenmesi, 2017 yılı gezi etkinliği giderlerin Kültür İşleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi, öğrencilerin organizasyon ve izinleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 02.05.2017
2017/157
5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 grubunda yer alan Belediyemizde, Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile kurulan birim Müdürlüklerinden bazılarının Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin değişen mevzuat ve şartlar ile gelişen teknoloji göz önüne alınarak revize edilip düzenlenmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
7 02.05.2017
2017/158
Belediyemize ait 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 02.05.2017
2017/159
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3718 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
9 02.05.2017
2017/160
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 261 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 02.05.2017
2017/161
Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2939 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.05.2017
2017/162
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 02.05.2017
2017/163
Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği özel hükümlerinin yeniden incelenerek onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 02.05.2017
2017/164
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 129 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,427 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 02.05.2017
2017/165
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 128 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,426 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 02.05.2017
2017/166
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 126 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 326 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,419 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi. 
16 02.05.2017
2017/167
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 125 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,418 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 02.05.2017
2017/168
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 124 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 325 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,438 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
18 02.05.2017
2017/169
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 123 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,437 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 02.05.2017
2017/170
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 122 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 323 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,435 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 02.05.2017
2017/171
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 121 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,434 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
21 02.05.2017
2017/172
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 120 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,423 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
22 02.05.2017
2017/173
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 119 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 314 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,422 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
23 02.05.2017
2017/174
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 118 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 321 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,421 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
24 02.05.2017
2017/175
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 117 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 313 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,436 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
25 02.05.2017
2017/176
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 116 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 312 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,429 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
26 02.05.2017
2017/177
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 115 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,428 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
27 03.05.2017
2017/178
Pamukkale Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının 03.05.2017 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
28 03.05.2017
2017/179
DENKO Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Çömleksaz Köyü, M22A20D4D pafta, 621 ada, 2 nolu parseli ile hazırlattığı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk.
29 03.05.2017
2017/180
Belediyemize ait 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
30 03.05.2017
2017/181
Pamukkale İlçe sınırlarında bulunan ortaöğretim öğrencilerinden 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi 11. sınıfta eğitim alanlar (2017 yılı içerisinde) ve 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 11. sınıfta eğitim alacaklara (2018 yılı içerisinde) yönelik öğretmenleri eşliğinde İstanbul’a tetkik ve inceleme gezisi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün talebi ile korunma ve bakım altında bulunan 14-18 yaş grubu çocuklar ile görevli personeli, yine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün takibinde bulunan koruyucu aile yanındaki çocuklar ile refakatçileri eşliğinde en fazla bir gece konaklamalı Bursa ve Çanakkale İllerine gezi düzenlenmesine  dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 03.05.2017
2017/182
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/128 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,426 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 03.05.2017
2017/183
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/122 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 323 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,435 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 03.05.2017
2017/184
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/118 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 321 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,421 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 03.05.2017
2017/185
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/116 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 312 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,429 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 03.05.2017
2017/186
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 120 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,423 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 03.05.2017
2017/187
Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği özel hükümlerinin yeniden incelenerek onanması konusu ile ilgili karar almaya gerek görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
37 04.05.2017
2017/188
Pamukkale Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının 04.05.2017 tarihli 3.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
38 04.05.2017
2017/189
Hacı Muhammet KOÇ ve Salihler Eğitim Sosyal Yardımlaşma Vakfı; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi M22A23D3C pafta, 193 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk.
39 04.05.2017
2017/190
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile onaylanan Akhan ve Kale Mahallesi sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylı imar planına esas Jeolojik ve Jeolojik Etüd Raporunda “Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Önlemli Alanlar” şeklinde belirtilen bölgede kalan muhtelif ada ve parseller ve çevreleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
40 04.05.2017
2017/191
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 800 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/01/2017 tarih ve 6025 sayılı kararı ile onaylanan Aydın Kültür Varlıklarının 26/06/2013 tarih ve 1832 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Laodikeia Antik Kenti Nekropol Alanı ve Doğu Yolu sınırları içerisinde kalan Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 368-369-370 nolu adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
41 04.05.2017
2017/192
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin damperli kamyonet ve 1 adet tek dingilli iş makinesi taşıma römorkunun satın alınmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
42 04.05.2017
2017/193
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde teşkilat yapısı ile ilgili olarak, Meclis kararına müteakiben yürürlüğe girmek üzere mevcut bazı Müdürlüklere ait yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
43 04.05.2017
2017/194
Denizli İdare Mahkemesinin 2016/526 Esas 2017/738 sayılı kararı doğrultusunda Pamukkale Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 476 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptalinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
44 04.05.2017
2017/195
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3718 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
45 04.05.2017
2017/196
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2939 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
46 04.05.2017
2017/197
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/115 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,428 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
4. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
47 05.05.2017
2017/198
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 261 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
48 05.05.2017
2017/199
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,419 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi’nde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi  içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
49 05.05.2017
2017/200
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/119 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 314 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,422 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi’nde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
5. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
50 08.05.2017
2017/201
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/129 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,427 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
51 08.05.2017
2017/202
Şehrimizin tarihi ve turistik olarak ziyaret edilen bir ilçesi olmamız, ulusal ve uluslararası üst düzey ziyaretlerde, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında İlçemiz sınırları içersinde bulunan Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Karahayıt turizm merkezlerinde güvenliğin ve denetimlerin arttırılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi gereğince Denizli İl Emniyeti ile bir adet araç alımı hakkında protokol yapmaya, yapılacak olan protokol hükümlerine göre taahhüdün yerine getirilmesi için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
52 08.05.2017
2017/203
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/125 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,418 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi’nde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
53 08.05.2017
2017/204
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/124 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 325 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,438 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
54 08.05.2017
2017/205
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,434 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
55 08.05.2017
2017/206
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/117 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 313 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,436 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi’nde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
56 08.05.2017
2017/207
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/126 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 326 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,419 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi’nde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
57 08.05.2017
2017/208
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 237 ada, 5 nolu parselin batısındaki cami alanı ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
58 08.05.2017
2017/209
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının “01 Haziran 2017 Perşembe günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.