2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

11-04-2017
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ
  04 NİSAN 2017 (1.BİRLEŞİM), 05 NİSAN 2017 (2.BİRLEŞİM) VE 06 NİSAN 2017 
(3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 04.04.2017
2017/131
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 237 ada, 5 nolu parselin batısındaki cami alanı ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2 04.04.2017
2017/132
Denko Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Çömleksaz Köyü, M22A20D4D pafta, 621 ada, 2 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 04.04.2017
2017/133
Hacı Muhammet KOÇ ve Salihler Eğitim Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayhan Mahallesi M22A23D3C pafta, 193 ada, 8 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 04.04.2017
2017/134
5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2016 yılı Faaliyet Raporunun bu ayki toplantının son gündem maddesinden bir önceki madde olarak görüşülmesi konusunda verilen önergenin kabulü.
5 04.04.2017
2017/135
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile onaylanan Akhan ve Kale Mahallesi sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylı imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüd raporunda “Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Önlemli Alanlar” şeklinde belirtilen bölgede kalan muhtelif ada ve parseller ve çevreleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 04.04.2017
2017/136
Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.’nin Hacıkaplanlar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 18L-II pafta, 282 ada, 7 nolu parselde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 04.04.2017
2017/137
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 800 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/01/2017 tarih ve 6025 sayılı kararı ile onaylanan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1832 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Laodikeia Antik Kenti Nekropol Alanı ve Doğu Yolu sınırları içerisinde kalan Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi,  368, 369, 370 adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
8 04.04.2017
2017/138
Belediye Encümen Üyeliğine Süleyman GEDİK, İbrahim ÇELEBİOĞLU ve Sibel DOĞRUÖZ’ün seçildiği hk.
9 04.04.2017
2017/139
Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının oluşturulduğu ve üyelerinin tespit edildiği hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
10 05.04.2017
2017/140
Pamukkale Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının 05.04.2017 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
11 05.04.2017
2017/141
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2016 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
12 05.04.2017
2017/142
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
13 05.04.2017
2017/143
Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde kalan eski Orman Lojmanlarının 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Kınıklı Mahallesi sınırlarına alınmasının uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
14 05.04.2017
2017/144
Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.’nin Hacıkaplanlar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 18L-II pafta, 282 ada, 7 nolu parselde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
15 06.04.2017
2017/145
ÖZGÖK Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A19C3C Pafta, 182 ada, 1,2,3,4 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
16 06.04.2017
2017/146
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 06.04.2017
2017/147
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
18 06.04.2017
2017/148
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 06.04.2017
2017/149
Kızılelma Kimya Madencilik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6752 ada, 30, 6753 ada, 31 ve 7092 ada, 11 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
20 06.04.2017
2017/150
Pamukkale Belediyesinin 2016 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliği oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
21 06.04.2017
2017/151
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “02 Mayıs 2017 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.