2017 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

09-03-2017
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI TOPLANTISININ
  01 MART 2017 (1.BİRLEŞİM), 02 MART 2017 (2.BİRLEŞİM), 03 MART 2017 (3.BİRLEŞİM), 06 MART 2017 (4.BİRLEŞİM) VE 07 MART 2017 (5.BİRLEŞİM)
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.03.2017
2017/80
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 ada, 9 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2 01.03.2017
2017/81
ÖZGÖK Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A19C3C pafta, 182 ada, 1-2-3-4 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergeninincelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 01.03.2017
2017/82
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.03.2017
2017/83
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.03.2017
2017/84
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.03.2017
2017/85
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.03.2017
2017/86
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.03.2017
2017/87
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 01.03.2017
2017/88
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 01.03.2017
2017/89
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.03.2017
2017/90
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 01.03.2017
2017/91
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 01.03.2017
2017/92
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 01.03.2017
2017/93
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 01.03.2017
2017/94
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 01.03.2017
2017/95
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 01.03.2017
2017/96
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 01.03.2017
2017/97
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 01.03.2017
2017/98
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 01.03.2017
2017/99
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
21 01.03.2017
2017/100
Kızılelma Kimya Madencilik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6752 ada, 30, 6753 ada, 31 ve 7092 ada, 11 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
22 01.03.2017
2017/101
Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih ve 2017/75 sayılı kararı ile Dokuzkavaklar Semt Polikliniği Yapım İşi için 5.000.000,00-TL, Bağbaşı Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi Yapım İşi için 20.000.000,00-TL, Aktepe Mahallesi Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi                                için 12.000.000,00-TL, Bağbaşı Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi için 3.000.000,00-TL olmak üzere toplam 40.000.000,00-TL borçlanma uygun görülmüş olup, bahse konu kararın; altyapısı biten Fatih, İncilipınar, Deliktaş, Cumhuriyet, Siteler ve Kınıklı Mahallelerinde yol düzenleme ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 40.000.000,00-TL kredinin 10 (on) yıl vadeli olarak kullanılması şeklinde değiştirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
23 01.03.2017
2017/102
Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediyemizden Pamukkale Belediye sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş hizmetleri sunan personelin uygulama noktaları, nöbet noktaları vb. yerlerde görev ifa ederken moral ve motivasyonlarının arttırılmasını sağlamak için ikram olarak aperatif yiyecek ve içeceklerin dağıtılmasının verimli olacağından bahisle, belirtilen hizmet için kullanılacak ikram ve aperatif yiyecek ve içeceklerin temini hususunda yardım talep etmekte olup, bahse konu hizmetlerin ifasında, kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
24 01.03.2017
2017/103
Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde kalan eski Orman Lojmanlarının Kınıklı Mahallesi sınırlarına alınması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
25 02.03.2017
2017/104
Pamukkale Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının 02.03.2017 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
26 02.03.2017
2017/105
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi sınırları içerisinde M22A18C3A pafta, 207 ve 209 ada içerisinde yer alan muhtelif parsellerin cephe alabilmesi için yaya yolu planlaması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 02.03.2017
2017/106
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A3A pafta, 283-285-286 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden,Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A3A pafta, 283-285-286 nolu adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden,  talebin Dairesine iadesine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 02.03.2017
2017/107
2017 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretler Tarifesinin "Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Dahil)" bölümünde yer alan Açık Pazar Yerleri Devir Ücreti başlığındaki "Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici işgal ücreti, KDV dahil metretülünden 2,00-TL alınır." şeklindeki tarifenin aynı haliyle korunmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
29 03.03.2017
2017/108
Pamukkale Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının 03.03.2017 tarihli 3.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
30 03.03.2017
2017/109
Yalçın BAĞÇELİ’nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Köyü, Göçen Yeri Mevkii, M22D03A1B pafta, 3875 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 03.03.2017
2017/110
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Deliktaş Mahallesi, 3503 ada, 1 nolu parselle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk. 
4. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
32 06.03.2017
2017/111
Pamukkale Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının 06.03.2017 tarihli 4.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
33 06.03.2017
2017/112
5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (b) bendi gereğince, kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
34 06.03.2017
2017/113
02/02/2017 tarih ve 2017/75 sayılı Belediye Meclis Kararının “Altyapısı biten Fatih, İncilipınar, Deliktaş, Cumhuriyet, Siteler ve Kınıklı Mahallelerinde yol düzenleme ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 35.000.000,00-(otuzbeşmilyon)-TL ve Dokuzkavaklar Semt Polikliniği Yapım İşinde kullanılmak üzere; İller Bankası A.Ş.’den 08.12.2016 tarih ve 41/1225 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 10.000.000,00-(onmilyon)-TL tutarında kredi tahsis edilen söz konusu iş için 5.000.000,00-(beşmilyon)-TL daha krediyle birlikte toplam 40.000.000,00-(kırkmilyon)-TL kredinin 10 (on) yıl vadeli olarak İller Bankası, kamu veya özel bankalardan kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
35 06.03.2017
2017/114
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğünün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
5. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
36 07.03.2017
2017/115
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair 07.03.2017 tarihli İmar Komisyonu raporunda geçen “ÖZEL HÜKÜMLER” başlığı altındaki “1.B.” maddesinin rapordan çıkarılarak, Komisyon raporunun oyçokluğu ile kabulü hk.
37 07.03.2017
2017/116
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
38 07.03.2017
2017/117
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
39 07.03.2017
2017/118
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
40 07.03.2017
2017/119
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
41 07.03.2017
2017/120
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
42 07.03.2017
2017/121
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
43 07.03.2017
2017/122
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
44 07.03.2017
2017/123
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
45 07.03.2017
2017/124
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
46 07.03.2017
2017/125
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
47 07.03.2017
2017/126
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
48 07.03.2017
2017/127
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
49 07.03.2017
2017/128
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
50 07.03.2017
2017/129
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
51 07.03.2017
2017/130
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının “04 Nisan 2017 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.