2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

11-01-2017
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ
  03 OCAK 2017 (1.BİRLEŞİM), 04 OCAK 2017 (2.BİRLEŞİM), 05 OCAK 2017 (3.BİRLEŞİM),
06 OCAK 2017 (4.BİRLEŞİM), ve 09 OCAK 2017 (5.BİRLEŞİM)
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.01.2017
2017/1
5355 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununa göre Denizli Turizm Altyapı Hizmet Birliği adı altında birlik kurulması, birliğe üye olunması ve birlik tüzüğünün kabul edilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğerİşler Komisyonuna havalesi hk. 
2 03.01.2017
2017/2
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eskihisar (Karşıyaka) Mahallesi, 2039 ada, 5 parsel nolu ve 2038 ada, 10 parsel nolu taşınmazların, 5393 sayılı Yasada öngörülen hizmetler doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla Sosyal Tesis yapmak üzere satın alınması düşünüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereği satın alınması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
3 03.01.2017
2017/3
ÖZGÖK Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A24B2B pafta, 182 ada, 1-2-3-4 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.01.2017
2017/4
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 182 ada 13 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.01.2017
2017/5
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, 488 nolu imar adası ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.01.2017
2017/6
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar ve Aktepe Mahallelerinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.01.2017
2017/7
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.01.2017
2017/8
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.01.2017
2017/9
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.01.2017
2017/10
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.01.2017
2017/11
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.01.2017
2017/12
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.01.2017
2017/13
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.01.2017
2017/14
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 03.01.2017
2017/15
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 03.01.2017
2017/16
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 03.01.2017
2017/17
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 03.01.2017
2017/18
5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Mehmet Ali YILMAZ, Fahrettin GÖKSU, Turgay BESİM, Özkan ASLAN ve  Erdoğan ER’in seçildiği hk.
19 03.01.2017
2017/19
Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 24 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) gazetede yayınlanan 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 3.maddesinin (B) maktu fazla çalışma ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesi 8.fıkrasında belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
20 03.01.2017
2017/20
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
21 03.01.2017
2017/21
Belediyemizde 2017 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
22 03.01.2017
2017/22
Belediyemizin tüm sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere 3 adet minibüs ve 1 adet otobüs satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
23 03.01.2017
2017/23
15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Gürcan Mahallesi, 18 L–I pafta, 3596 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
24 03.01.2017
2017/24
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/12/2016 tarih ve 2016/390 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2016 tarih ve 5885 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
25 03.01.2017
2017/25
Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016/243 sayılı Meclis kararının tashihi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
26 03.01.2017
2017/26
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 895 ada, 12 nolu parselin imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
27 03.01.2017
2017/27
Hüsnü OÇAN’ın; Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 2016/349 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2016 tarih ve 1326 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,348 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, M22A22C2D–M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
28 03.01.2017
2017/28
3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği ilgili Müdürlüklerden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan Belediyemiz Birinci 5 yıllık İmar Programının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
29 04.01.2017
2017/29
Pamukkale Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının 04.01.2017 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
30 04.01.2017
2017/30
Tapunun Eskihisar Mahallesi, 2039 ada, 5 parsel nolu, 673,00 m2 sahalı ve 2038 ada, 10 parsel nolu 900,00 m2 sahalı taşınmazların sosyal tesis yapmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 04.01.2017
2017/31
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet minibüs ve 2 adet otobüsün 5393 sayılı Belediye Kanunun 85.maddesinin (b) fıkrası gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 04.01.2017
2017/32
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 453,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 04.01.2017
2017/33
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen EK 1-I Sayılı Kadro İhdas Cetveli EK 2-II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, EK 3-III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve EK 4- IV Sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 04.01.2017
2017/34
Belediyemizde 2017 yılında belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 04.01.2017
2017/35
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, 488 nolu imar adası ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 04.01.2017
2017/36
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/12/2016 tarih ve 2016/390 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2016 tarih ve 5885 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
37 04.01.2017
2017/37
Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016/243 sayılı kararının üçüncü paragrafındaki “Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin mevcut imar planlarında üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin plan notu” ifadesindeki “üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin” ibaresinin kaldırılarak plan notlarının 1.maddesinin “Üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellerde, ilk yapı ruhsatı aldığı tarihteki imar durumu ve mevzuata uygun olarak yapılaşmış ruhsatlı, güncel plana göre yola veya komşuya tecavüz etmeyen binalarda; ilave kat, ruhsat yenileme ve tadilat ruhsat talepleri ilk ruhsat tarihindeki imar durumundaki kütleye göre değerlendirilecektir.” şeklinde tashih edilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
38 04.01.2017
2017/38
Hüsnü OÇAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 2016/349 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2016 tarih ve 1326 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,348 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerinde yol genişletilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazının  uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
39 05.01.2017
2017/39
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
4. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
40 06.01.2017
2017/40
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinin batısında yer alan bölgede Ticaret+Konut alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna ilişkin yapılan itirazların uygun görülmediği, Şerife ASLAN’ın itirazı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
41 06.01.2017
2017/41
Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2016 tarih ve 729 sayılı, Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22/06/2016 tarih ve 5275 sayılı kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair 09.12.2016 tarihli İmar Komisyonu raporunda geçen "Plan Hükümleri, Genel Hükümler" başlığı adı altındaki 14.maddenin “Mevcut yapı ruhsatı almış ve inşaatına başlamış ruhsat süresi içinde tamamlanamamış yola ve komşuya tecavüzü olmayan yapılarda ruhsat aldığı tarihteki çekme mesafelerine göre meri imar planında belirtilen emsal hakkı kadar ilave ve tadilat ruhsatları verilir” şeklinde değiştirilmesi ve  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
5. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
42 09.01.2017
2017/42
Denizli Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanununun 36. ve 44.maddeleri gereği hazırlanan 29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığınak Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda oluşturulan Sığınak Komisyonunca belirlenen genel sığınak yerleri ile ilgili Sığınak Yönetmeliğinin 15.maddesine göre karar alınması ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
43 09.01.2017
2017/43
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi 182 ada, 13 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
44 09.01.2017
2017/44
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar ve Aktepe Mahallelerinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
45 09.01.2017
2017/45
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
46 09.01.2017
2017/46
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
47 09.01.2017
2017/47
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğuyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
48 09.01.2017
2017/48
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
49 09.01.2017
2017/49
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğuyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
50 09.01.2017
2017/50
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğuyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
51 09.01.2017
2017/51
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
52 09.01.2017
2017/52
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğuyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
53 09.01.2017
2017/53
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
54 09.01.2017
2017/54
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
55 09.01.2017
2017/55
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde mevcut teşekküle ve Mülga Denizli Belediyesi ile Pamukkale Belediyesince uygulanan uygulamalara istinaden mevcut imar planında konut ve ticaret alanı olarak planlı olan muhtelif imar adalarında  yapı nizamlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
56 09.01.2017
2017/56
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “01 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılması hk.