2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

13-10-2016
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ
 03 EKİM 2016 (1.BİRLEŞİM),  04 EKİM 2016 (2.BİRLEŞİM),  05 EKİM 2016 (3.BİRLEŞİM),
06 EKİM 2016 (4.BİRLEŞİM) VE 07 EKİM 2016 (5.BİRLEŞİM)
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.10.2016
2016/328
Belediyemizce yapılacak ve yapılması düşünülen projelerin, yatırımların iyi uygulama örneklerini, kültürel ve tarihi binaların restorasyon çalışmaları konularında incelemelerde bulunmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili Birim Müdürleri ve Personellerinin 2016 yılı içerisinde Balkan ülkelerine gidilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
2 03.10.2016
2016/329
Erdoğan ASLAN’ın Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahalesi, M22D04A4A pafta, 208 ada, 6 ve 7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 03.10.2016
2016/330
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan “2017 Yılı Performans Programı Taslağı”nın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 03.10.2016
2016/331
Pamukkale Belediyesi Encümenince 195.000.000,00.-TL olarak uygun görülen “2017 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin” incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 03.10.2016
2016/332
Pamukkale Belediyesi 2017 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerine ilişkin  “2017 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının” incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 03.10.2016
2016/333
Hüseyin SEYBAN, İbrahim KILINÇLISOY, Ali SANVERDİ, İsmail ÖZKÜR ve Selahattin AVCI’nın, Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih ve 2016/182 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2016 tarih ve 933 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,284 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, M22A22C3A pafta, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1308 Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.10.2016
2016/334
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.10.2016
2016/335
Tayyip YULCU’nun; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, Hürriyet Mevkii,  17L-II pafta, 4549 ada, 14 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.10.2016
2016/336
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 286 ve 287 nolu imar adaları arasından geçen yaya yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.10.2016
2016/337
Fesleğen Mahallesi, 2439-2440 adalar arasından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.10.2016
2016/338
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 3061 nolu ada ile “Belediye Hizmet Alanı” arasından geçen yaya yolunun genişletilmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.10.2016
2016/339
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4C pafta, 3057 ve 3066 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.10.2016
2016/340
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 6068 – 6069 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.10.2016
2016/341
Cumhuriyet Mahallesi, 5287-5288 adalar ile 5289-5290 adalar arasından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
15 04.10.2016
2016/342
Pamukkale Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 04.10.2016 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
16 04.10.2016
2016/343
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 3061 nolu ada ile “Belediye Hizmet Alanı” arasından geçen yaya yolunun genişletilmesiyle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 04.10.2016
2016/344
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4C pafta, 3057 ve 3066 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 04.10.2016
2016/345
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 6068 – 6069 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 04.10.2016
2016/346
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5287-5288 adalar ile 5289-5290 adalar arasından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
20 05.10.2016
2016/347
Pamukkale Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 05.10.2016 tarihli 3.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
21 05.10.2016
2016/348
Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C1C-M22A22C4B pafta, Lise-1 Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
22 05.10.2016
2016/349
Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
23 05.10.2016
2016/350
Tayyip YULCU’nun; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, Hürriyet Mevkii, 17L-II pafta, 4549 ada, 14 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk.
24 05.10.2016
2016/351
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 286 ve 287 nolu imar adaları arasından geçen yaya yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
25 05.10.2016
2016/352
Fesleğen Mahallesi, 2439-2440 adalar arasından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
4. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
26 06.10.2016
2016/353
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan ekte sunulan Pamukkale Belediyesi “2017 yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi”nin oyçokluğu ile uygun görüldüğü hk.
27 06.10.2016
2016/354
Nurşen ÜSTEK ve Fatma ÜSTEK’in, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A22B3C-M22A23A4D pafta, 2959 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk.
28 06.10.2016
2016/355
Erdoğan ASLAN’ın, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A4A pafta, 208 ada, 6 ve 7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair 06.10.2016 tarihli İmar Komisyonu raporuna, söz konusu plana “3.00 metreye 3.00 metre köşe kırığı uygulanması” ifadesinin ilave edilerek raporun kabulü hk.
29 06.10.2016
2016/356
Hüseyin SEYBAN, İbrahim KILINÇLISOY, Ali SANVERDİ, İsmail ÖZKÜR ve Selahattin AVCI’nın, Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih ve 2016/182 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2016 tarih ve 933 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,284 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, M22A22C3A pafta, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1308 Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki itirazlarının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
5. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
30 07.10.2016
2016/357
2017 Yılı Pamukkale Belediyesi Performans Programının oyçokluğu ile kabulü hk.
31 07.10.2016
2016/358
2017 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 198.000.000,00.-TL olarak kabul edildiği hk.
32 07.10.2016
2016/359
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “01 Kasım 2016 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.