2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

09-09-2016
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
2016 YILI EYLÜL  AYI TOPLANTISININ 02 EYLÜL 2016 (1.BİRLEŞİM), 
05 EYLÜL 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 06 EYLÜL 2016 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ 
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.09.2016
2016/297
Nurşen ÜSTEK ve Fatma ÜSTEK’in, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A22B3C-M22A23A4D pafta, 2959 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2 02.09.2016
2016/298
Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdülkadir USLU’nun, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, tapunun M22D02B2B-M22D02B2C pafta, 6545 ada, 9 nolu parselde cami ve müştemilat yapıları için gerekli olan trafo yerinin ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 02.09.2016
2016/299
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B pafta, 3328 ada, 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 02.09.2016
2016/300
Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C1C-M22A22C4B pafta, Lise-1 Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 02.09.2016
2016/301
Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 02.09.2016
2016/302
Ali MAZIOĞLU’nun; Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A4B pafta, 301 ada, 9 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 02.09.2016
2016/303
Mustafa ŞANDIRLI’nın; Tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 17L-IV pafta, 197 ada, 4 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.09.2016
2016/304
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, Şehit Hüseyin Çelik Caddesi-1051 Sokak ve Cem Sultan Caddesi arasında kalan Belediye Hizmet Alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 02.09.2016
2016/305
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 444-445-446-447-452 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 02.09.2016
2016/306
Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, M22A23A2D pafta, 2554 ada, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.09.2016
2016/307
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 41 ada, 22 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 02.09.2016
2016/308
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A22B3C - M22A23A4D pafta, Denizli – Ankara Karayolunun doğusuna cepheli muhtelif parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
13 05.09.2016
2016/309
Pamukkale Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının 05.09.2016 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
14 05.09.2016
2016/310
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 5450 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 05.09.2016
2016/311
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2B-M22A18C2C pafta, 133 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde (Plan İşlem Numarası: UİP-759,267) söz konusu itirazlar doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair hazırlanan 11.08.2016 tarihli İmar Komisyonu raporunun, raporda geçen Plan Hükümleri Başlığı adı altındaki “2. Mevcut ruhsatlı binalara ait kazanılmış haklar bina yıkılıncaya kadar saklı kalır.” maddesinin sonuna; “Yola terk ve bina yıkılıncaya kadar varsa bahçe duvarı da mevcut haliyle korunur.” ibaresinin ilave edilerek kabulü hk.
16 05.09.2016
2016/312
Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, 973 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair 11.08.2016 tarihli İmar Komisyonu raporunun, söz konusu plandaki “imalathane tesis alanı olarak planlanan alanın güneybatı yönündeki 10 metrelik yolun 12 metrelik yola bağlantı sağlayacak şekilde değiştirilerek” kabulü hk.
17 05.09.2016
2016/313
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 2014 yılı Nisan ayından itibaren Pamukkale Belediye Meclisince alınan kararlardaki yola terk işlemleri ile ilgili “Binalara kot verilirken parselin terk öncesi durumu esas alınacaktır.” şeklinde belirlenen plan notunun uygun görüldüğüne dair 11.08.2016 tarihli İmar Komisyonu raporuna, “Bundan önce bugüne kadar alınan yola terklerdeki bahçe duvarlarının yola terk yapıldıktan sonra bina yapılıncaya kadar bahçe duvarları mevcut haliyle korunur.” şeklindeki plan notunun ilave edilerek kabulü hk.
18 05.09.2016
2016/314
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B pafta, 3328 ada, 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 05.09.2016
2016/315
Ali MAZIOĞLU’nun; Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A4B pafta, 301, ada 9 nolu parselinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
20 06.09.2016
2016/316
Mustafa ŞANDIRLI’nın; tapunun Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 17L-IV pafta, 197 ada 4 nolu parselinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 06.09.2016
2016/317
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, Şehit Hüseyin Çelik Caddesi-1051 Sokak ve Cem Sultan Caddesi arasında kalan Belediye Hizmet Alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 06.09.2016
2016/318
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 41 ada, 22 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 06.09.2016
2016/319
Ömer KILINÇARSLAN’ın; Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, Çayaltı Mevkii, M22A23D4C pafta, 5702 ada, 10-11 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 06.09.2016
2016/320
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yol genişlemeleri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 06.09.2016
2016/321
Hacıkaplanlar Mahallesi, 305-306-307-308-309 adalar ve çevresinde imar hatlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 06.09.2016
2016/322
Hacıkaplanlar Mahallesi, 266-267 adalar ve çevresinde imar hatlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 06.09.2016
2016/323
Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdülkadir USLU’nun, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, tapunun M22D02B2B-M22D02B2C pafta, 6545 ada, 9 nolu parselde cami ve müştemilat yapıları için gerekli olan trafo yerinin ayrılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 06.09.2016
2016/324
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 444-445-446-447-452 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 06.09.2016
2016/325
Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, M22A23A2D pafta, 2554 ada, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 06.09.2016
2016/326
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A22B3C-M22A23A4D pafta, Denizli-Ankara Karayolunun doğusuna cepheli muhtelif parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 06.09.2016
2016/327
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “03 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00’de” yapılması hk.