2016 Yılı Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

09-08-2016
attachment

 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
2016 YILI AĞUSTOS  AYI TOPLANTISININ

2 AĞUSTOS 2016 (1.BİRLEŞİM), 03 AĞUSTOS 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 04 AĞUSTOS 2016 (3.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.08.2016
2016/250
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 5450 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 02.08.2016
2016/251
Ömer KILINÇARSLAN’ın, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, Çayaltı Mevkii,  M22A23D4C pafta, 5702 ada, 10-11 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.08.2016
2016/252
Pişkin Otel, Pişkin Tic. Tur. A.Ş. adına Faik PİŞKİN’nin, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, 18L-I pafta, 276 ada, 13 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 02.08.2016
2016/253
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yol genişlemeleri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin  onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 02.08.2016
2016/254
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A pafta, 1846 ada ile 1843 ada arasında ‘Cami Alanı’ olarak planlı alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 02.08.2016
2016/255
Çamlaraltı (Kınıklı) Mahallesi Üniversite Caddesi, Kınıklı Mezarlığı ile Öğrenci yurtları arasında bulunan imar planında Dini Tesis alanında kalan, Kınıklı Mahallesi M22D02B.2C,03 pafta, 6545 ada, 9 parsel nolu 7.908,00 m² sahalı taşınmazın tahsisi için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, İl ve İlçe Müftülüğü, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair verilen önergenin  İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
7 02.08.2016
2016/256
Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 02.08.2016
2016/257
Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması ve Belediyemiz sınırları içerisinde söz konusu tesis kurulacak büyüklükte ve özellikte bir yer bulunamaması nedeniyle ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin bu alanda lisanslı firmalara ihale yoluyla bedel alınarak yaptırılması amacıyla imtiyaz devrinin yapılması gerektiğinden, çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre Belediyemiz Encümeni tarafından ihalesinin yapılması hususunda imtiyaz devri için karar alınması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
9 02.08.2016
2016/258
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine; 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 02.08.2016
2016/259
Hacıkaplanlar Mahallesi 305, 306, 307, 308, 309 adalar ve çevresinde imar hatlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.08.2016
2016/260
Mehmet YETİŞ, Nuray YETİŞ ve Durcan ZORLUÇERİ’nin; Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 5703 ada, 12 nolu ve 5704 ada, 4-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 02.08.2016
2016/261
Hacıkaplanlar Mahallesi 266-267 adalar ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 02.08.2016
2016/262
Sedat DALKILIÇ, Elmas EREN, Muslih KARASAÇ ve Ayşe KARASAÇ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarih ve 2016/142 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2016 tarih ve 692 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,267 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2B-M22A18C2C pafta, 133 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 02.08.2016
2016/263
Ayşe ŞAHİNKAYA ve Fatma PİYAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 508 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,252 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22A23D4C pafta, 5796 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 02.08.2016
2016/264
Ahmet ÜNLÜER’in, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 2016/54 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2016 tarih ve 558 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,236 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 507 ada, 4, 5, 6, 12 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 02.08.2016
2016/265
İsmail ASLAN ve Güngör ASLAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarih ve 2016/102 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 503 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,4 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A24B2B-M22A25A1A-M22A25A1D pafta, 417 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 02.08.2016
2016/266
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23A4D pafta, 4383 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 02.08.2016
2016/267
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 1 nolu, 6545 ada, 5-11 nolu, 6548 ada, 2 nolu ve 6549 ada, 1 nolu parselleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 02.08.2016
2016/268
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi 313 ada, 1 nolu parsel ile 314 ada, 1, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 4461 ada, 1, 5 ve 6 nolu parsellerle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 02.08.2016
2016/269
Ahmet KILINÇ’ın; Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, M22A18B2B pafta, 973 nolu parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
21 02.08.2016
2016/270
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi 1509 ada, 370 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
22 02.08.2016
2016/271
Melike ŞÜMÜR’ün, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 2016/144 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2016 tarih ve 681 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,257 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2B-M22A22C2C pafta, 239, 240, 4967, 4968 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
23 02.08.2016
2016/272
Numan ATAK ve Selime KALYONCUOĞLU Vekili Av. M.Yıldırım AYCAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 2016/150 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 519 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,276 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ve 4554 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
24 02.08.2016
2016/273
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi 277 ada, 142 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
25 02.08.2016
2016/274
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 2014 yılı Nisan ayından itibaren Pamukkale Belediye Meclisince alınan kararlardaki yola terk işlemleri sonucu etkilenen parsellerin kot alma yönü ile ilgili plan hükmü belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
26 03.08.2016
2016/275
Pamukkale İlçesi, tapunun Deliktaş ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde uygulama görmemiş alanlar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 03.08.2016
2016/276
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Ticaret-Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 03.08.2016
2016/277
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde mevcut imar planlarında eğitim–öğretim ihtiyacını karşılayan “İlkokul, İlköğretim Alanı, Lise, Temel Eğitim, Ortaöğretim Alanı, Anaokulu” olarak planlı alanların yapılaşma şartlarının plana işlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre güncellenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 03.08.2016
2016/278
İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in ve Göker Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt SÖNMEZ’in; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
30 03.08.2016
2016/279
Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yeniden düzenlenen ekli Çalışma Yönetmeliğinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 03.08.2016
2016/280
Üniversite Caddesi, Kınıklı Mezarlığı ile öğrenci yurtları arasında bulunan imar planında Dini Tesis alanında kalan, Kınıklı Mahallesi M22D02B2B,2C,03 pafta, 6545 ada, 9 parsel nolu 7.908,00 m² sahalı taşınmazla ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, İl Müftülüğü, İlçe Müftülüğü ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında protokol yapılmasına ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 03.08.2016
2016/281
Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması ve Belediyemiz sınırları içerisinde söz konusu tesis kurulacak büyüklükte ve özellikte bir yer bulunamaması nedeniyle ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin bu alanda çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi bulunan firmalara ihale yoluyla bedel alınarak yaptırılması amacıyla imtiyaz devrinin yapılması gerektiğinden, çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilmesi amacıyla imtiyaz devrinin yapılmasına dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 03.08.2016
2016/282
Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde 8 ay olmak üzere ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim yardımı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 03.08.2016
2016/283
Pişkin Otel, Pişkin Tic. Tur. A.Ş. adına Faik PİŞKİN’in; Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, 18L-I pafta, 276 ada, 13 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 03.08.2016
2016/284
Mehmet YETİŞ, Nuray YETİŞ ve Durcan ZORLUÇERİ’nin; Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 5703 ada, 12 nolu ve 5704 ada, 4-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 03.08.2016
2016/285
İsmail ASLAN ve Güngör ASLAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarih ve 2016/102 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 503 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,4 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A24B2B-M22A25A1A-M22A25A1D pafta, 417 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki itirazlarının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
37 03.08.2016
2016/286
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 313 ada, 1 nolu parsel ile 314 ada, 1, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 4461 ada, 1, 5 ve 6 nolu parsellerle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
38 03.08.2016
2016/287
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi 1509 ada, 370 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
39 03.08.2016
2016/288
Numan ATAK ve Selime KALYONCUOĞLU Vekili Av. M.Yıldırım AYCAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 2016/150 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 519 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,276 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ve 4554 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki itirazının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
40 04.08.2016
2016/289
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi 277 ada, 142 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
41 04.08.2016
2016/290
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A pafta, 1846 ada ile 1843 ada arasında ‘Cami Alanı’ olarak planlı alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
42 04.08.2016
2016/291
Ayşe ŞAHİNKAYA ve Fatma PİYAN’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2016 tarih ve 508 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,252 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22A23D4C pafta, 5796 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki itirazının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
43 04.08.2016
2016/292
Ahmet ÜNLÜER’in, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 2016/54 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2016 tarih ve 558 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,236 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 507 ada, 4, 5, 6, 12 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki itirazının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
44 04.08.2016
2016/293
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23A4D pafta, 4383 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
45 04.08.2016
2016/294
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 1 nolu, 6545 ada, 5-11 nolu, 6548 ada, 2 nolu ve 6549 ada, 1 nolu parselleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
46 04.08.2016
2016/295
Melike ŞÜMÜR’ün, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 2016/144 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2016 tarih ve 681 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,257 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2B-M22A22C2C pafta, 239, 240, 4967, 4968 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki itirazının uygun  görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
47 04.08.2016
2016/296
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının “02 Eylül 2016 Cuma günü saat 17.00’de” yapılması hk.