2016 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

09-06-2016
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
2016 YILI HAZİRAN  AYI TOPLANTISININ 01 HAZİRAN 2016 (1.BİRLEŞİM), 
02 HAZİRAN 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 03 HAZİRAN 2016 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.06.2016
2016/191
Belediye Meclisimizin 06/10/2015 tarih ve 2015/409 sayılı kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 02.05.2016 tarih ve 9904 sayılı yazısı ile borçlanma için kredi onayı verilmiştir. Ancak İller Bankası A.Ş 26/05/2016 tarih ve 12861 sayılı yazısı ile söz konusu Meclis Kararının 2016 tarihli olarak güncellenmesini ve kullanılacak kredinin vade süresinin Meclis Kararında belirtilmesi gerektiğini bildirdiğinden, bu hususla ilgili karar alınmak üzere konunun Belediye Meclis gündemine alınmasına dair verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 01.06.2016
2016/192
Pamukkale Belediye Meclisinin 2016 yılı tatil ayının “TEMMUZ” ayı olarak belirlenmesi konusunda verilen önergenin kabulü hk.  
3 01.06.2016
2016/193
Pamukkale İlçesi, tapunun Deliktaş ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde uygulama görmemiş alanlar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.06.2016
2016/194
Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesi (b) fıkrasında belirtilen hesap yöntemine uygun birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi gerekmekte olup, 2016 yılı Birim Otopark Bedeli ve Yerleşme Bölgesi Gruplarının belirlenmesine dair verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.06.2016
2016/195
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Ticaret-Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.06.2016
2016/196
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A pafta, 5 ada, 63-64-68-69-191-192-193 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.06.2016
2016/197
AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B3B pafta, imar planında park alanında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin  onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.06.2016
2016/198
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/03/2016 tarih ve 4782 sayılı kararı doğrultusunda Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi, 7455 ada, 1-2-5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 01.06.2016
2016/199
Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi sınırları içerisinde 2337 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 01.06.2016
2016/200
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde mevcut imar planlarında eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayan “İlkokul, İlköğretim Alanı, Lise, Temel Eğitim, Ortaöğretim Alanı, Anaokulu” olarak planlı alanların yapılaşma şartlarının plana işlenmesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre güncellenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.06.2016
2016/201
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1566 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 01.06.2016
2016/202
Pamukkale İlçesi, tapunun Zeytinköy ve Bağbaşı Mahalleleri sınırları içerisinde 3007-3010-3011-3014-3018-3019-3038-4022-4030-4031 sokakların genişlemesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 01.06.2016
2016/203
Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A1C-M22A23A2D pafta, 3236 ada ve 3237 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 01.06.2016
2016/204
Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A4B-M22A23A1C-M22A23A2D pafta, 2671 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 01.06.2016
2016/205
Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 40 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
16 01.06.2016
2016/206
Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 54 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
17 01.06.2016
2016/207
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C-M22A22C2D pafta, 205 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 01.06.2016
2016/208
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D-M22A22C3A pafta, 215 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 01.06.2016
2016/209
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4545 ada ve 4546 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
20 01.06.2016
2016/210
Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2B pafta, 4874 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
21 01.06.2016
2016/211
İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in ve Göker Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt SÖNMEZ’in; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
22 01.06.2016
2016/212
Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C1C-M22A22C4B pafta, Lise-1 Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
23 01.06.2016
2016/213
Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
24 01.06.2016
2016/214
Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, M22D02B1B pafta, 1897 ada ve 1898 ada arasından geçen yolun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
25 01.06.2016
2016/215
Belediyemiz sorumluluğundaki Bağbaşı Mahallesi, Pazar Caddesi ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
26 01.06.2016
2016/216
Belediye Meclisimizin 02/03/2016 tarih, 2016/86 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2016 tarih, 402 sayılı kararları ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B pafta, 2186 Sokağa cepheli parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait tevhid şartı hususundaki plan hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
27 01.06.2016
2016/217
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
28 02.06.2016
2016/218
Pamukkale Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının 02.06.2016 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.        
29 02.06.2016
2016/219
Belediyemizin sorumluluk alanlarında kalan kent mobilyalarının (billboard, raket, megalight, vb.) konulacağı uygun yerler belirlenerek 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
30 02.06.2016
2016/220
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A pafta, 2944-2945-2946-2947 adalar ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
31 02.06.2016
2016/221
Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 1914, 2347, 2349, 2350 ve 2356 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşüne sunulmasının uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
32 02.06.2016
2016/222
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi sınırları içerisinde Denizli-Ankara Karayolunun doğusuna cepheli, Şehit İlker Kocabıyık Caddesi ile Şeyh Bedrettin Caddesi arasında kalan bazı yapı adalarının alan kullanışlarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi ve 5001-3332 adalar arasından geçen yol genişlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
33 02.06.2016
2016/223
Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, M22A22C4B-M22A22C4C pafta, 163 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
34 02.06.2016
2016/224
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D1D-M22A23D4A pafta, 4567, 4568, 4573 ve 4574 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
35 02.06.2016
2016/225
Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B-M22A22C2C-M22A22C2D pafta, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, İnönü Caddesi ve 992 sokak arasında kalan bölge ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
36 02.06.2016
2016/226
AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B3B pafta, imar planında park alanında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
37 02.06.2016
2016/227
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi, 7455 ada, 1-2-5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
38 02.06.2016
2016/228
Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi sınırları içerisinde 2337 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
39 02.06.2016
2016/229
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1566 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
40 02.06.2016
2016/230
Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A1C-M22A23A2D pafta, 3236 ada ve 3237 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
41 02.06.2016
2016/231
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C-M22A22C2D pafta, 205 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
42 02.06.2016
2016/232
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D-M22A22C3A pafta, 215 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
43 02.06.2016
2016/233
Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2B pafta, 4874 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
44 02.06.2016
2016/234
Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22A22C1C-M22A22C4B pafta, Lise-1 Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
45 02.06.2016
2016/235
Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, M22D02B1B pafta, 1897 ada ve 1898 ada arasından geçen yolun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
46 02.06.2016
2016/236
Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A4B-M22A23A1C-M22A23A2D pafta, 2671 ada ve çevresinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.        
47 02.06.2016
2016/237
Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 40 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
48 02.06.2016
2016/238
Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2D pafta, 54 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
49 02.06.2016
2016/239
Belediyemiz sorumluluğundaki Bağbaşı Mahallesi Pazar Caddesi ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
50 02.06.2016
2016/240
Belediye Meclisimizin 02/03/2016 tarih, 2016/86 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2016 tarih, 402 sayılı kararları ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B pafta, 2186 Sokağa cepheli parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait tevhid şartı hususundaki plan hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.        
51 02.06.2016
2016/241
Yerleşme bölgeleri, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine göre 4 gruba ayrılmış olup, hesaplanan otopark katılım bedelleri her grup için belirlenen oranlar üzerinden Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.        
52 02.06.2016
2016/242
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.        
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
53 03.06.2016
2016/243
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin mevcut imar planlarında üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin belirlenen plan notlarının uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
54 03.06.2016
2016/244
Belediye Meclisimizin 06/10/2015 tarih ve 2015/409 sayılı kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 9904 sayılı yazısı ile borçlanma için kredi onayı verilmiş olup, İller Bankası A.Ş.’nin 26/05/2016 tarih ve 12861 sayılı yazısına istinaden söz konusu Meclis Kararının;  Dokuzkavaklar Semt Polikliniği, Pelitlibağ Kapalı Otopark, Bağbaşı Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi, Aktepe Mahallesi Sosyal Tesis ve Pazaryeri, Bağbaşı Sosyal Tesis ve Pazaryeri ve 15 Mayıs Mahallesi Kapalı Otopark Yapım işleri için alınacak toplam 50.000.000,00-TL kredinin 10 (on) yıl vadeli olarak kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesine, şeklinde güncellenmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
55 03.06.2016
2016/245
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A pafta, 5 ada, 63-64-68-69-191-192-193 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
56 03.06.2016
2016/246
Pamukkale İlçesi, tapunun Zeytinköy ve Bağbaşı Mahalleleri sınırları içerisinde 3007-3010-3011-3014-3018-3019-3038-4022-4030-4031 sokakların genişlemesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
57 03.06.2016
2016/247
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4545 ada ve 4546 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
58 03.06.2016
2016/248
Pamukkale İlçesi, M22A22C2D-M22A22C3A-M22A22C4B pafta, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
59 03.06.2016
2016/249
Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 2016/192 sayılı kararı ile 2016 yılı Temmuz ayı tatil ayı olarak belirlendiğinden, Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “02 Ağustos 2016 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.