2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

09-05-2016
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
2016 YILI MAYIS  AYI TOPLANTISININ 03 MAYIS 2016 (1.BİRLEŞİM), 
04 MAYIS 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 05 MAYIS 2016 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.05.2016
2016/156
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, 402 ada ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 03.05.2016
2016/157
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A pafta, 2944-2945-2946-2947 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 03.05.2016
2016/158
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23A4D-M22A23D1A pafta, 3516, 3517 ve 3518 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.05.2016
2016/159
Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 1914, 2347, 2349, 2350 ve 2356 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.05.2016
2016/160
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli kesimi hariç Belediyemize katılan mahalle, köy ve belediyelerin mevcut imar planlarında üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin plan notu belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.05.2016
2016/161
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2016 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesinin “Temizlik İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç)” başlığının “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç)” şeklinde değiştirilmesi ve Sağlık İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümündeki bazı kısımların yeniden düzenlenmesi konusunda verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 03.05.2016
2016/162
Pamukkale Büyükşehir İlçe Belediyemizin sorumluluk alanlarında kalan Kent Mobilyalarının (billboard, raket, megalight, vb.) konulacağı uygun yerler belirlenerek 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda verilen önergenin İdari ve Diğer İşler  Komisyonuna havalesi hk.
8 03.05.2016
2016/163
Belediyemize ait 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 03.05.2016
2016/164
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde mülga Akkale Belediyesine ait “Konut Alanı” olarak planlı alanlara ilişkin plan hükmü ile mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılaşma şartları ve yönetmeliğe uygun bahçe mesafeleri arasında çelişki bulunması sebebiyle plan hükmünün kaldırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.05.2016
2016/165
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi sınırları içerisinde Denizli-Ankara Karayolunun doğusuna cepheli, Şehit İlker Kocabıyık Caddesi ile Şeyh Bedrettin Caddesi arasında kalan bazı yapı adalarının alan kullanışlarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi ve 5001-3332 adalar arasından geçen yol genişlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.05.2016
2016/166
Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan M22A22C4B-M22A22C4C pafta, 163 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.05.2016
2016/167
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A2D pafta, Adnan Menderes Caddesi, 2031, 2019, 2026, 2018, 2020 ve 2021 Sokaklar arasında kalan bölgede yolların genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.05.2016
2016/168
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B-M22A23D4C pafta, 3900 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.05.2016
2016/169
Yadigar CENGİZ ve Ahmet CENGİZ’in; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23D1D pafta, 5666 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 03.05.2016
2016/170
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3D pafta, 3603-3621 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 03.05.2016
2016/171
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D1D-M22A23D4A pafta, 4567, 4568, 4573 ve 4574 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 03.05.2016
2016/172
Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B-M22A22C2C-M22A22C2D pafta, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, İnönü Caddesi ve 992 sokak arasında kalan bölge ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 03.05.2016
2016/173
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2C pafta, 5201 ada, 8 nolu parselin yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 03.05.2016
2016/174
Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A2D pafta, 3251 ada ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 03.05.2016
2016/175
Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, M22A22C3A pafta, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1308 Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
21 04.05.2016
2016/176
Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A pafta, 3802 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 04.05.2016
2016/177
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde mülga Akkale Belediyesine ait “Konut Alanı” olarak planlı alanlara ilişkin plan hükmü ile mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılaşma şartları ve yönetmeliğe uygun bahçe mesafeleri arasında çelişki bulunması sebebiyle plan hükmünün kaldırılması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 04.05.2016
2016/178
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A2D pafta, Adnan Menderes Caddesi, 2031, 2019, 2026, 2018, 2020 ve 2021 Sokaklar arasında kalan bölgede yolların genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 04.05.2016
2016/179
Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B-M22A23D4C pafta, 3900 ada ve çevresi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 04.05.2016
2016/180
Yadigar CENGİZ ve Ahmet CENGİZ’in; Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23D1D pafta, 5666 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 04.05.2016
2016/181
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3D pafta, 3603 - 3621 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 04.05.2016
2016/182
Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan M22A22C3A pafta, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1308 Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 04.05.2016
2016/183
Pamukkale Belediyesi 2016 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesindeki “Temizlik İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç)” başlığının “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç)” şeklinde değiştirilmesi ve Sağlık İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümündeki bazı kısımların yeniden düzenlenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
29 04.05.2016
2016/184
Belediyemize ait 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
30 05.05.2016
2016/185
Belediyemizin sorumluluk alanlarında kalan kent mobilyalarının (billboard, raket, megalight, vb.) konulacağı uygun yerler belirlenerek 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi konusunun tekrar incelenmek üzere Komisyona (İdari ve Diğer İşler Komisyonu) iadesi hk.
31 05.05.2016
2016/186
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, 402 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
32 05.05.2016
2016/187
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23A4D-M22A23D1A pafta, 3516, 3517 ve 3518 adalar ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
33 05.05.2016
2016/188
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2C pafta, 5201 ada, 8 nolu parselin yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
34 05.05.2016
2016/189
Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, M22A23A2D pafta, 3251 ada ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 05.05.2016
2016/190
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının “01 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılması hk.