2016 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

11-04-2016
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
2016 YILI NİSAN  AYI TOPLANTISININ 04 NİSAN 2016 (1.BİRLEŞİM), 
05 NİSAN 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 06 NİSAN 2016 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 04.04.2016
2016/108
Erol ÖZKAN’ın Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Göçenyeri Mevkii, M22D03A1A pafta, 2268 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 04.04.2016
2016/109
Saniye EVRAN, Hasan EVRAN ve Mehmet SARI’nın, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 271 ada, 22 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 04.04.2016
2016/110
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A-M22A23D4D pafta, 3120 ada ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 04.04.2016
2016/111
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ve 4554 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 04.04.2016
2016/112
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2C-M22D03A1D pafta, 6547 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 04.04.2016
2016/113
Pamukkale Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının 04.04.2016 tarihli 1.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
7 04.04.2016
2016/114
Meclis 1. Başkan Vekilliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin seçildiği hk
8 04.04.2016
2016/115
Meclis 2. Başkan Vekilliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Adnan KAYA’nın seçildiği hk.
9 04.04.2016
2016/116
Belediye Meclisi 2 Asıl Divan Kâtipliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Nihat AKIN ve Sibel DOĞRUÖZ’ün seçildiği hk.
10 04.04.2016
2016/117
Belediye Meclisi 2 Yedek Divan Kâtipliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Kadir ERKEN ve Aynur AKDEMİR’in seçildiği hk.
11 04.04.2016
2016/118
Belediye Encümen Üyeliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Kadir ERKEN, Sibel DOĞRUÖZ ve Aynur AKDEMİR’in seçildiği hk.
12 04.04.2016
2016/119
Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının oluşturulduğu ve üyelerinin tespit edildiği hk.
13 04.04.2016
2016/120
Pamukkale İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan ortaöğretim 11.sınıf (lise) öğrencilerine İstanbul’a bir tetkik ve inceleme gezisi düzenlenmesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında görev yapan gazilerimizi eşleriyle birlikte, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne götürülmesi ayrıca, Belediyemizde görev yapan personeller ve aileleri için 2016 yılı içeresinde yurt içi 1 gece konaklamalı gezi için yapılacak giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
14 04.04.2016
2016/121
Efraim DUMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, Kiremitlik Mevkii, M22A19D1C-M22A19D4B pafta, 318 ada, 1 nolu parsel ve 334 ada, 1 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi.
15 04.04.2016
2016/122
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D-M22A18C2C pafta, 200 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 04.04.2016
2016/123
Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A22C3D-M22D02B2A pafta, Fakülte Caddesine ve 6014, 6015, 6016 sokaklara cepheli muhtelif parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 04.04.2016
2016/124
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D-M22D03B1C pafta, Vatan Bulvarı, Cem Sultan Caddesi, 2017 sokak ve Şehit Hüseyin Çelik Caddesi arasından kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 04.04.2016
2016/125
Hatice PEŞTERE, İbrahim PEŞTERE ve Kadriye ÇIRAK, Ramazan ÇAPAR’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 08/12/2015 tarih ve 2015/484 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2016 tarih ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,210 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 209 – 225 – 226 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 04.04.2016
2016/126
Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A pafta, 3802 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 04.04.2016
2016/127
Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesi, M22A19D1B pafta, 126 ada, 5 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
21 04.04.2016
2016/128
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2B pafta, 4471 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
22 04.04.2016
2016/129
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2B-M22A18C2C pafta, 133 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
23 04.04.2016
2016/130
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D pafta, 252 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
24 04.04.2016
2016/131
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 2015/476 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/01/2016 tarih ve 145 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,207 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3334 – 3336 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
25 04.04.2016
2016/132
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2015 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
26 05.04.2016
2016/133
Pamukkale Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının 05.04.2016 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
27 05.04.2016
2016/134
Pamukkale İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan ortaöğretim 11.sınıf (lise) öğrencilerine İstanbul’a tetkik ve inceleme gezisi düzenlenmesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında görev yapan gazileri eşleriyle birlikte Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Başkanının belirleyeceği ekip ile birlikte 120 kişiyi aşmamak üzere Nisan ayı içerisinde 2 gece konaklamalı KKTC’ne götürülmesi, Belediyede görev yapan Meclis Üyeleri ve personelleri eşleri ile birlikte 2016 yılı içerisinde en fazla 2 gece konaklamalı yurt içi gezi düzenlenmesi, yapılacak giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi, öğrencilerin organizasyon ve izinleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 05.04.2016
2016/135
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2C-M22A18C2D pafta, 200 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 05.04.2016
2016/136
Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A22C3D-M22D02B2A pafta, Fakülte Caddesine ve 6014, 6015, 6016 sokaklara cepheli muhtelif parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 05.04.2016
2016/137
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D-M22D03B1C pafta, Vatan Bulvarı, Cem Sultan Caddesi, 2017 Sokak ve Şehit Hüseyin Çelik Caddesi arasında kalan alan ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 05.04.2016
2016/138
Hatice PEŞTERE, İbrahim PEŞTERE ve Kadriye ÇIRAK, Ramazan ÇAPAR’ın “Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 209 – 225 – 226 adalar ile ilgili söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait plan hükümlerinde “Planlama sınırı içine giren parsellerde yola terk işlemleri yapıldıktan sonra kalan yeni tapu üzerinden ruhsat talebinde bulunulduğunda, mülkiyet sahibi tarafından eski tapu (ifraz edilmemiş hali ile) miktarını dairesine ibraz etmesi halinde eski tapu miktarı üzerinden Emsal, TAKS, KAKS alanları ile çıkmalar eski parsel sınırına göre korunarak yapı ruhsatı düzenlenecektir.” Ayrıca “Mevcut ruhsatlı binalara ait kazanılmış haklar bina yıkılıncaya kadar saklı kalır.” denildiğinden, plan hükümleri ile parsel sahiplerinin mevcut bina ya da yapacak oldukları yeni binalarda eski imar planındaki hakları korunduğu, mağduriyetlerinin giderilmiş olması, bölgede taşıt ulaşımının rahatlatılması, trafik sorununun çözümü için plan değişikliğinin zorunlu olması gerekçeleriyle” söz konusu itirazlarının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 05.04.2016
2016/139
Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A pafta, 3802 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun tekrar incelenmek üzere Komisyona (İmar Komisyonu) iadesi hk.
33 05.04.2016
2016/140
Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesi, M22A19D1B pafta, 126 ada, 5 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
34 05.04.2016
2016/141
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2B pafta, 4471 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.  
35 05.04.2016
2016/142
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2B-M22A18C2C pafta, 133 ada ve çevresinde yol düzenlemeleri yapılarak fonksiyonların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
36 05.04.2016
2016/143
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D pafta, 252 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
37 06.04.2016
2016/144
Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2B-M22A22C2C pafta, 239, 240, 4967, 4968 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
38 06.04.2016
2016/145
İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden karar almaya gerek olmadığı hk.
39 06.04.2016
2016/146
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B pafta, 491, 492, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
40 06.04.2016
2016/147
Erol ÖZKAN’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Göçenyeri Mevkii, M22D03A1A pafta, 2268 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
41 06.04.2016
2016/148
Saniye EVRAN, Hasan EVRAN ve Mehmet SARI’nın; Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 271 ada, 22 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
42 06.04.2016
2016/149
Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A – M22A23D4D pafta, 3120 ada ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun  kabulü hk.
43 06.04.2016
2016/150
Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ve 4554 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
44 06.04.2016
2016/151
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2C-M22D03A1D pafta, 6547 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
45 06.04.2016
2016/152
Efraim DUMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, Kiremitlik Mevkii, M22A19D1C-M22A19D4B pafta, 318 ada, 1 nolu parsel ve 334 ada, 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
46 06.04.2016
2016/153
Pamukkale Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 2015/476 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/01/2016 tarih ve 145 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,207 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3334-3336 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların Komisyonca uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
47 06.04.2016
2016/154
Pamukkale Belediyesinin 2015 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliği oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
48 06.04.2016
2016/155
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “03 Mayıs 2016 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.