2016 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

08-02-2016
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
2016 YILI ŞUBAT  AYI TOPLANTISININ 02 ŞUBAT 2016 (1.BİRLEŞİM), 
03 ŞUBAT 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 04 ŞUBAT 2016 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.02.2016
2016/38
Belediyemiz sınırları içinde yapılacak olan Sağlık Merkezi yapımında kullanılmak üzere ve adının verilmesi şartıyla Mehmet AKMAN tarafından bağışlanacak olan 500.000,00-TL şartlı bağışın kabulü ile ayrıca artan bedel olursa Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kabul edilmesine  dair verilen önergenin İdari ve Diğer İşler Komisyonuna  havalesi hk.
2 02.02.2016
2016/39
Denizli İdare Mahkemesinin 04.12.2015 tarih ve 2015/716 E, 2015/1041 K sayılı ilamı doğrultusunda karar alınması gerektiğinden, Mahkeme kararı doğrultusunda karar alınmasına  dair verilen önergenin İmar Komisyonuna  havalesi hk.
3 02.02.2016
2016/40
Hüseyin AKKAYA’ya Vekaleten Ali BACANLI’nın Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Gözler Köyü, Kocaçam Mevkii, L22D19A pafta, 1634-1635 nolu parsellerinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna  havalesi hk.
4 02.02.2016
2016/41
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B4A pafta, 489–490–491 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk..
5 02.02.2016
2016/42
TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Cüneyt ZEYTİNCİ’nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/08/2015 tarih ve 2015/346 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2015 tarih ve 1256 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,160 plan işlem numarasıyla kayıtlı Ceyhan SALDANLI’nın Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesi, M22D03C1B pafta, 334 ada, 4-57-58 ve 59 nolu parselleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 02.02.2016
2016/43
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar ve Karşıyaka Mahallelerinde 2186 sokağa cepheli parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 02.02.2016
2016/44
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1C-M22A23D1D pafta, 5172, 5173, 5174, 5175 ve 5176 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.02.2016
2016/45
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 507 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 02.02.2016
2016/46
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A-M22A22B3D pafta, 3600, 3601, 3602, 3603, 3606, 3615, 3621 ve 3628 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 02.02.2016
2016/47
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4536 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde tescilli yapının koruma alanında bulunan ve tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Altıntop Mahallesi, İstiklal Mevkii, 18L-IV pafta, 2431 ada, 6 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.02.2016
2016/48
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4539 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde bulunan ve tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi 2341 ada, 1 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 02.02.2016
2016/49
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4538 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde, tescilli yapının koruma alanında bulunan ve tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2935 ada, 3 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 02.02.2016
2016/50
Mehmet KAYNAK’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 16L-III pafta, 2319 ada, 11 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
14 03.02.2016
2016/51
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2C pafta, 5200 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 03.02.2016
2016/52
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 2015/178 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada, 15 nolu parsele ilişkin kısmının Mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 03.02.2016
2016/53
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1C-M22A23D1D pafta, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 03.02.2016
2016/54
Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22C2A pafta, 507 ada, 4, 5, 6, 12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 03.02.2016
2016/55
Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, M22A22B3A-M22A22B3D pafta, 3600, 3601, 3602, 3603, 3606, 3615, 3621 ve 3628 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
19 03.02.2016
2016/56
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4536 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde tescilli yapının koruma alanında bulunan ve tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Altıntop Mahallesi, İstiklal Mevkii, 18L-IV pafta, 2431 ada, 6 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 03.02.2016
2016/57
Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20/01/2016 tarih ve 199 sayılı yazısında, 25/12/2015 tarih ve 4539 sayılı kurul kararında parsel numarası ile ilgili sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla konunun yeniden kurul gündemine alındığı, karara ilişkin düzeltme işleminin yapılması ve alınacak kurul kararı Belediyemize bildirilinceye kadar, ilgili karar konusunda herhangi bir uygulama yapılmaması gerektiğinin bildirildiği anlaşıldığından, Komisyonca konunun dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
21 04.02.2016
2016/58
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih ve 4538 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesinde, tescilli yapının koruma alanında bulunan ve tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2935 ada, 3 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 04.02.2016
2016/59
Mehmet AKMAN Pamukkale İlçe sınırlarımız içerisinde yapılacak olan sağlık merkezi yapımında kullanılmak üzere ve adının verilmesi şartıyla 500.000,00-TL şartlı bağış yapmak istemekte olup, bu bağışın yapılması halinde, “Mehmet AKMAN” isminin verilmesi koşuluyla 500.000,00-TL bağışın kabulü, paranın artması halinde artan kısmın yine Belediye hizmetlerinde kullanılması, eksik kalması halinde ise Belediyemiz bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak tamamlanması ve bağış yapacak olan Mehmet AKMAN ile protokol yapılmak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 04.02.2016
2016/60
Hüseyin AKKAYA’ya Vekaleten Ali BACANLI’nın; Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Gözler Köyü, Kocaçam Mevkii, L22D19A pafta, 1634-1635 nolu parsellerinde hazırlattığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü.
24 04.02.2016
2016/61
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B4A pafta, 489 – 490 – 491 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
25 04.02.2016
2016/62
TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Cüneyt ZEYTİNCİ’nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/08/2015 tarih ve 2015/346 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2015 tarih ve 1256 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,160 plan işlem numarasıyla kayıtlı Ceyhan SALDANLI’nın Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesi, M22D03C1B pafta, 334 ada, 4-57-58 ve 59 nolu parselleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki itirazının oyçokluğu ile uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
26 04.02.2016
2016/63
Mehmet KAYNAK’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 16L-III pafta, 2319 ada, 11 nolu parselinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 04.02.2016
2016/64
Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının “01 Mart 2016 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.