2016 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

11-01-2016
attachment

 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK  AYI TOPLANTISININ 05 OCAK 2016 (1.BİRLEŞİM), 06 OCAK 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 07 OCAK 2016 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.01.2016 2016/01 Ezgi Baran BULAK ve Bedir BULAK’ın, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Pazaryolu Mevkii, M22A14C1A pafta, 248 ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına  dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 05.01.2016 2016/02 Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2B-M22D03A1A-M22A22C3C pafta, 2318, 2319, 2322, 2323, 2324 ve 2325 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 05.01.2016 2016/03 Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi, M22A22B3D pafta, 1600, 1604, 1605, 1606, 1607, 1616 ve 1617 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 05.01.2016 2016/04 Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B4B pafta, 359, 360 ve 381 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 05.01.2016 2016/05 Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1D pafta, 5666 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 05.01.2016 2016/06 AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03B4D pafta, imar planında park alanında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 05.01.2016 2016/07 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D-M22A22C2C pafta, 200, 202, 3023, 4180, 4181 ve 4182 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 05.01.2016 2016/08 Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B4B-M22D03B1C pafta, 298, 299, 301, 302, 303, 305 ve 306 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 05.01.2016 2016/09 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 05.01.2016 2016/10 Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A-M22A23D1D pafta, 5659, 5657, 5658, 5663 ve 5664 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 05.01.2016 2016/11 AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3D pafta, 1767 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisine tesis edilmek üzere 1 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 05.01.2016 2016/12 Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2B-M22D03A2C pafta, Vatan Bulvarı, Fevzi Çakmak Caddesi, 5122 Sokak ve Ulubatlı Hasan Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 05.01.2016 2016/13 Belediyemizde 2016 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2016 yılı içersinde yayınlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarına İlişkin tebliğinde belirtilecek tavan ücretleri geçmemek üzere 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
14 05.01.2016 2016/14 Mülkiyeti Belediyemize ait Akdere Mahallesi uşakL22d25 pafta, 605 parsel nolu 11.600,00 m² sahalı taşınmaz mezarlık alanı olarak kullanılmakta olup, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunduğundan, söz konusu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp yapılmayacağı konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
15 05.01.2016 2016/15 Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 23 Aralık 2015 tarih ve 29517 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3.maddesinin a) fıkrasında belirtilen oranda yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
16 06.01.2016 2016/16 Pamukkale Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının 06.01.2016 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
17 06.01.2016 2016/17 5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ, Hüseyin KARADENİZ, Kadir KESKİN, Oral BAŞ ve  Erdoğan ER’in seçildiği hk.
18 06.01.2016 2016/18 Veli YENİAŞÇI’ya Vekaleten Fatih AYDIN’ın; Pamukkale İlçesi, Çamlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, 16L-III pafta, 2318 ada, 2 nolu parselinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 06.01.2016 2016/19 Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A pafta, 3492 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 06.01.2016 2016/20 Kazım ARSLAN’ın; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Saraylar Mahallesi, M22a-22b-3a pafta, 7758 ada, 4 nolu parseli ile ilgili Denizli Belediye Meclisinin 04.11.2010 tarih ve 656 sayılı kararı ile belirlenen plan hükmü doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporunun uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
21 06.01.2016 2016/21 Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi, M22A22B3D pafta, 1600, 1604, 1605, 1606, 1607, 1616 ve 1617 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 06.01.2016 2016/22 Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B4B-M22D03B1C pafta, 298, 299, 301, 302, 303, 305 ve 306 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 06.01.2016 2016/23 Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2B-M22D03A1A-M22A22C3C pafta, 2318, 2319, 2322, 2323, 2324 ve 2325 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 06.01.2016 2016/24 Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B4B pafta, 359, 360 ve 381 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 06.01.2016 2016/25 Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 430,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
26 07.01.2016 2016/26 Mülkiyeti Belediyemize Pamukkale İlçesi, Akdere Mahallesi, uşakL22d25 pafta, 605 parsel nolu 11.600,00 m² sahalı taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 07.01.2016 2016/27 Belediyemizde 2016 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin belirlendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 07.01.2016 2016/28 Asdiva Site Yönetimi adına Hüseyin ALKIN’ın; Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekkeköy Köyü, M22a04a4d pafta, 1155-1156 ve 1157 parseller ile ilgili Denizli Orman Müdürlüğü, Denizli Orman İşletme Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2015 tarih ve 1006 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
29 07.01.2016 2016/29 Ezgi Baran BULAK ve Bedir BULAK’ın; Pamukkale İlçesi, Irlıganlı  Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Pazaryolu Mevkii, M22A14C1A pafta, 248 ada, 3,4 ve 5 nolu parsellerinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
30 07.01.2016 2016/30 Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1D pafta, 5666 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 07.01.2016 2016/31 AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03B4D pafta, imar planında park alanında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi ile ilgili talebi doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 07.01.2016 2016/32 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2D-M22A22C2C pafta, 200, 202, 3023, 4180, 4181 ve 4182 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 07.01.2016 2016/33 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 4549 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 07.01.2016 2016/34 Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A-M22A23D1D pafta, 5659, 5657, 5658, 5663 ve 5664 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 07.01.2016 2016/35 AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3D pafta, 1767 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisine tesis edilmek üzere 1 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 07.01.2016 2016/36 Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2B-M22D03A2C pafta, Vatan Bulvarı, Fevzi Çakmak Caddesi, 5122 Sokak ve Ulubatlı Hasan Caddesi arasında kalan bölgede yol genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
37 07.01.2016 2016/37 Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “02 Şubat 2016 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.