Gölemezli Mahallesi, 18. maddesine istinaden şuyuulu ve şuyuusuz parseller

26-07-2021
attachment

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

         Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Gölemezli Mahallesi, 10, 33, 53, 87, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 144, 145, 146, 147, 148,149, 150, 153, 157, 158, 223, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 765, 766, 847, 880, 881, 884, 885, 887, 888, 889, 898, 899, 902, 903, 905, 906, 910, 911, 914, 915, 917, 918, 1339, 1340, 1349, 1357, 1358, 1443 nolu parseller ile ihdas edilecek olan 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999 nolu parsellerinde bulunduğu alanda, 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde Uygulaması yapılacaktır.

         Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkındaki yönetmeliğinin 10. Maddesine göre düzenleme sınırının da uygun yerden geçirildiği ve 25. Maddesine göre hazırlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 5. Bendinde  “Düzenleme sahasındaki maliklerin detaylı bilgilendirilmesi amacıyla, üçüncü fıkrada belirtilen askı işlemi öncesinde uygun bulunacak sürelerde ve yerlerde idarece ön askı işlemi ya da işlemleri yapılabilir. Bu işlem zorunlu olmayıp, idarenin gerek görmesi halinde bilgilendirme ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulanabilir” dendiğinden 3194/18.Madde İmar Uygulaması ön askıya çıkartılması uygun görülmüştür.

           Pamukkale Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda, Pamukkale Belediyesi web sitesinde ve Gölemezli Muhtarlığında 26.07.2021 tarihi itibariyle 20 gün süre ile ön askıya çıkartılmıştır. 20 günlük askı müddeti içinde parselasyon planlarına karşı Belediye Başkanlığından bilgi alınıp hata var ise itirazda bulunulabilecektir. 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesine istinaden parsel sahibi ve ilgililere tebliğ olunur.