İlan

25-06-2021
attachment

 

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Kayıhan, Anafartalar, Fatih, Kınıklı, İncilipınar, Karşıyaka, Pınarkent, Uzunpınar, Akköy Kapalı Pazar yerlerinde boş olarak bulunan satış yerleri (tezgâh ve dükkânlar) meslek guruplarından toplanacak müracaatlar sonucunda belirlenecek sayıda kura yolu ile pazarcı esnafına tahsis edilecektir.

Başvuru Kabul Tarihi          :

01/07/2021

Son Başvuru Kabul Tarihi  :

10/08/2021

Kura Çekiliş Tarihi              :

20/08/2021 Saat: 13:30

Kura Çekiliş Yeri                 :

İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234/B adresindeki Belediyemizin bahçesinde bulunan Pamuk Kafede yapılacaktır. 

Kuraya Katılma Şartları:

 • Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince satış yeri tahsis edilecek pazarcıların getirmesi gereken belgeler:
 1. Meslek grubunu ve talebini belirten dilekçe,
 2. İkametgâh Belgesi,
 3. Kayıtlı oldukları oda kayıt belgesi,
 4. Maliye kaydı (Faaliyet Belgesi-imzalı)
 5. İlgili mevzuat ile aranılan şartlara sahip olmak,
 6. 3 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdan sureti,
 8. Hijyen belgesi (gıda sektöründe çalışanlar için),
 9. Pamukkale Belediyesinden borcu yoktur yazısı, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)
 10. Denizli Büyükşehir Belediyesinden borcu yoktur yazısı,
 11. Tahsis sahibi adına katılmak isteyenler noterden tasdikli usulüne uygun düzenlenmiş vekâletname.
 • Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 11. maddesinin, 2. fıkrasında ” Tahsis işleminde ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir “denildiğinden Denizli Merkez ilçelerinde (Pamukkale ve Merkezefendi Belediyesi) pazar yeri olup olmadığına dair belge sunmak.

    ****Aynı pazar yerinde 2 (iki) adet satış yeri (tezgâh-dükkân) bulunan ve borçlu esnafların müracaatı kabul edilmeyecektir.

Tezgâh Ve Dükkânların Tahsis Ücretleri:

Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince, Kapalı Pazar yerlerinin tahsis bedelleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediye Meclisi tarafından belirlenen “Belediye Ücret Tarifesine” göre, Pazar yerlerine ait listelerde belirtilen satış yerlerinin işgal ettikleri m² ye göre belirlenecektir. Kapalı Pazar yerleri için belirlenen yıllık tahsis ücreti ilk yıl sözleşme öncesi peşin olarak ödenecektir.

Toplamda 294 adet tezgâh, 17 adet boş dükkân bulunmaktadır.

Kapalı Pazar Yerleri Boş Satış Yerleri Listesi

Sıra No

Pazar Yeri Adı

Tahsis Bitiş Tarihi

Tezgâh Sayısı

Dükkân Sayısı

1

Anafartalar Pazar Yeri

31.12.2023

81

10

2

İncilipınar Pazar Yeri

31.12.2023

24

0

3

Karşıyaka Pazar Yeri

31.12.2023

50

2

4

Kayıhan Pazar Yeri

31.12.2023

33

3

5

Fatih Pazar Yeri

31.12.2023

45

0

6

Pınarkent Pazar Yeri

31.12.2023

13

0

7

Uzunpınar Pazar Yeri

31.12.2023

11

2

8

Akköy Pazar Yeri

31.12.2023

17

0

9

Kınıklı Pazar Yeri

31.12.2023

20

0

Toplam

294

17