Satış İlanı

27-01-2021
attachment

 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza borcundan dolayı hacizli olan aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı menkul mal satışa çıkarılmıştır.Birinci açık arttırma 15.02.2021 günü saat 10:30-10:35 arasında Bağbaşı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 151/A Pamukkale/DENİZLİ (Kayıhan Otopark Yed-i emin Deposu ) adresinde yapılacak ve muhammen bedelinin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana satılacak, istekli bulunmadığı takdirde 22.02.2021 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılarak ve bu kez hacizli menkul mal idare tarafından belirlenmiş bir açılış bedeli yoksa malın  muhammen bedelin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Satışa iştirak edeceklerden muhammen bedelinin %7,5 i oranında teminat alınacaktır. Satış giderleri, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi alıcıya aittir.satışın başladığı andan tellalın satışı bitirme anına kadar herkesin satışa girebileceği, satışın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün sonra aracın alıcıya teslim edileceği, yatırılan teminattan sonra kalan satış bedelinin yatırılması için en fazla üç iş günü süre verilebileceği, zamanında yatmayan satış bedelinden dolayı satışın iptal olacağı ve yatırılan teminatın alıcıya iade edilmeyeceği, K.D.V. ve damga vergisi ihalenin yapıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılacağı, gününde yatırılmaması durumunda Kurumumuza kesilecek olan cezanın alıcıya ait olacağı, Satışa iştirak edecekler;yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. Satışa çıkarılan menkul mallar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların menkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Satışa iştirak eden alıcılar satış şartnamesini okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılacak ve alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemeyeceği, bu konuda yapılan itirazlar red edilecektir. Araç Bağbaşı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:151/A PAMUKKALE-DENİZLİ adresindeki Kayıhan Otopark Yediemin Deposu’nda görülebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Pamukkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra memurluğuna başvurmaları, satış şartnamesinin icra satış dosyasından görülebileceği, masrafın ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilecektir. Satış gününden sonraki yed-i emin ücreti alıcıya aittir. İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, artırmalarda pey sürümleri en az 100,00 TL ve katları şeklinde olacaktır. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
CİNSİ ve NİTELİKLERİ                                                           MUHAMMEN BEDELİ
20 ALK 99 Plakalı                                                                                 80.000.- TL
2012 Model Ssangyong Korando Sports EXDi 4*2 AT Çift Kabinli Kamyonet.Siyah renkli Dizel yakıt tipli. Kontak anahtarı yok. Ruhsat var. Stepne yok. Lastikler iyi durumda. Teyp var. Otomatik vites.Araç çalıştırılamadığından kilometresi okunamadı genel görünümü iyi durumda.