Korucuk Mahallesi 18. Madde Uygulaması

19-02-2020
attachment

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Pamukkale İlçesi, KORUCUK mahallesi, 163, 167, 233, 235, 238, 247, 255, 256, 257, 262, 280, 296, 355, 364, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 375, 378, 379, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 405, 406, 408, 409, 413, 414, 425, 427, 440, 458, 460, 497, 502, 503, 507, 508, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 564, 575, 616, 626, 638, 640, 705,725, 726, 727, 728, 729, 730, 738, 739, 748, 791, 800, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 821, 822, 823, 824, 826, 831, 832, 833, 836, 942, 943, 1000, 1030 parsel, 101 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 parsel, 102 Ada 6, 7, 8 parsel, 103 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 104 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel, 105 Ada 3 parsel, 106 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 parsel, 108 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel, 109 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 110 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 111 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 112 ada 1 parsel, 113 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel, 114 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parsel, 115 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsel, 116 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 117 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel, 118 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 119 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 121 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 parsel, 122 Ada 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 123 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 parsel, 124 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 125 Ada 1 parsel, 128 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 129 Ada 1 parsel, 130 Ada 1 parsel, 133 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 134 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 135 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 136 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 parsel, 137 Ada 1 parsel, 138 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 139 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel, 140 Ada 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 141 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 143 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 144 Ada 1 parsel, 145 Ada 1, 2, 3 parsel, 146 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 147 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 148 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel, 149 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 150 Ada 1 parsel, 151 Ada 1 parsel, 152 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel, 153 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel, 154 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 155 Ada 1 parsel, 156 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 157 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 158 Ada 1, 2, 3 parsel, 159 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 160 Ada 1 parsel, 161 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel, 162 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 163 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 164 Ada 1, 2 parsel, 165 Ada 1 parsel, 222 Ada 1 parsel, 247 Ada 1 parsel, 268 Ada 1, 2, 3, 4 parsel ile Tapunun Merkezefendi ilçesi, ESKİHİSAR mahallesi, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 178, 206, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 249, 887, 891, 948, 949, 950, 1104, 1105, 1119, 2038, 2039, 2261, 2263, 2264 parsel, 123 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel, 124 Ada 2, 3, 5, 6 parsel, 126 Ada 1, 2 parsel, 127 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 128 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 146 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 147 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel, 148 Ada 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parsel, 149 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsel, 156 Ada 1, 2 parsel, 176 Ada 1 parsel, 177 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 178 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin bulunduğu alanda, 09/10/2019 tarihli ve 795 sayılı Pamukkale Belediyesi Encümen Kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulama Kararı alınmış olup parselasyon planları ve ada dağıtım cetvelleri onaylanarak, Pamukkale Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda gazete ilan tarihi itibariyle 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır. Bir aylık askı müddeti içinde parselasyon planlarına karşı Belediye Başkanlığına itirazda bulunulabilecektir. 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesine istinaden sahip ve ilgililere tebliğ olunur.