anasayfafacebooktwitter
destekhatti
Hizmet Standartları
 • Bilgi İşlem Müd.
 • Destek Hizmetleri Müd.
 • Emlak ve İstimlak Müd.
 • Fen İşleri Müd.
 • İmar ve Şehircilik Müd.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müd.
 • Mali Hizmetleri Müd.
 • Özel Kalem Müd.
 • Park ve Bahçeler Müd.
 • Ruhsat ve Denetim Müd.
 • Sağlık İşleri Müd.
 • Teftiş Kurulu Müd.
 • Temizlik Müd.
 • Yazı İşleri Müd.
 • Zabıta Müd.
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Bilgisayar Talepleri Dilekçe 3 Gün
Muhtarlık Anons Sistemi Dilekçe 15 Gün
Kamera Talepleri Dilekçe 3 Ay
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Yazışmalar Dilekçe ve Yazı Talebe göre 15-30 Gün
Doğrudan Alımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesi 10 Gün
İlan Giderleri İlanlarla İlgili gazete, fatura 3 İş Günü
İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki belgeler Değişken
İş Deneyim Belgesi Dilekçe 1 Gün
Teminat İadesi Dilekçe 1 Gün
Maaş ve Ek Ödemeler 1- Kararname , 2- Maaş Nakil Bildirimi, 3-Göreve başlama yazısı, 4-Beyanname 1 Gün
Yolluk Ödeme İşlemleri 1- Görevlendirme yazısı , 2- Yolluk Bildirimi 3 Gün
Taşınır Kayıt Kontrol 1- Taşınır İstek Fişi , 2- Taşınır İşlem Fişi, 3-Taşınır Çıkış Fişi Değişken
Diğer Resmi Ödemeler 1- Elektrik Faturası , 2- Su Faturası, 3-Telefon Faturası 15 Gün
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Kamulaştırma
Arsa Satışı
Gerçek Kişiler İçin
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi(Aslı ile beraber)
2-Adres Beyanı
3-Vekalet Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
Tüzel Kişiler İçin
1-Kimlik Fotokopisi(Şirket Yetkilisinin)
2-Adres Beyanı
3-Ticaret Sicil Gazetesi
4-İmza Sirküleri
5-Vekalet Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi)
6-Geçici Teminat Belgesi
45 Gün
Belediye Hisse Satışı (Şuyulu Arsa Satışı) 1-Kimlik Fotokopisi
2-Dilekçe
45 Gün
Kiralama (Büfe-Park-Dükkan-ATM Yeri) Gerçek Kişiler İçin
1-Müşteri Dilekçesi
2-Kimlik Fotokopisi
3-Adres Beyanı
4-İmza Beyannamesi
5-Vekalet Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi)
6-Geçici Teminat Raporu
Kiralama
(Büfe-Park-Dükkan-ATM Yeri)
Tüzel Kişiler İçin 
1-Ticaret Sicil Gazetesi
2-Kimlik Fotokopisi
3-Adres Beyanı
4-İmza Sirküleri
5-Geçici Teminat Makbuzu
6-Vekaleten Katılanlar İçin Vekaletname
(Vekilin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi)
45 Gün

Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu Gereği Dilekçe Kayıt İşlemi 1-Vatandaşlar Veya Kanuni Temsilcileri, Tüzel Kişilerin Pamukkale Belediye Başkanlığı’na Hitaplı Yazılı Dilekçeleri Ad-Soyad-İmza-İş Ya Da İkametgah Adresi
2-Tüzel Kişiler ve Sivil Toplum Örgütleri İçin Şirket Başlıklı veya Kaşeli Yazı (Üzerinde Şirket Adresi, Şirket Yetkili İmzası ve Şirket Unvanı Bulunmak Zorundadır.) (Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinin, Tüzel Kişilerin Müdürlüğümüzden Tüm Talepleri Kayıt Altına Alınıp, Konusuna Göre İlgili Birime Havale Edilerek İşlem Yapılması Sağlanmaktadır.)
Kayıt ve havale işlemleri için her evrak başına toplam 10 dk.
Yasal süresi 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu gereği 30 gündür.)
Bilgi Edinme Dilekçe 15 Gün
Genel Talep/Şikayet Dilekçe 15 gün
Asfalt Yol Yapım ve Onarımı Dilekçe Yapılacak/onarılacak yol,ebatlarına ve iş programına göre değişmektedir. En geç 30 gün
Parke Yol, Kaldırım ve Onarımı Dilekçe Yapılacak/onarılacak yol,ebatlarına ve iş programına göre değişmektedir. En geç 30 gün
Yol Açılması Dilekçe Açılacak yolun imar durumuna, ebatlarına ve iş programına göre değişmektedir.En geç 30 gün
Yol Kırmızı Kotu Verilmesi Dilekçe
Ada, pafta, parsel no bilgileri
Ölçüm ve hali hazır çalışmaların tamamlanması sürecine göre 1-15 gün
Trafik Hizmetleri Dilekçe Levha, hız kesici, duba, yol çizgileri ve yönlendirme levhaları vb. en geç 30 gün
Yıkım İşlemleri 1-Maliklerin başvuru dilekçesi,2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,3- Tapu ,4-Yıkılacak binanın resimleri, 5-Riskli yapı bina formu ( Çevre Şehircilik İl Müdürlüğündenonaylı) Kamulaştırma yapılması gerekiyorsa prosedürün tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde tamamlanır.
Hafriyat ve Moloz Kaldırma Çalışmaları 1- 3071 Sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya fen işleri müdürlüğüne doğrudan müracaat 1-Taşınmaz Sahibinin veya Yetkili Temsilcilerinin Dilekçesi
2-Belediyeden Alınmış İnşaat Ruhsatı Örneği
3-Zabıta Müdürlüğü Uygun Görüşü
4-Temizlik İşleri Müdürlüğü Uygun Görüşü 15 gün içinde tamamlanır.
Ödeme Emirleri 1-Malzeme Talep Fişi,2-Onay Belgesi,3-İşe Ait Son Hakediş Rapor,4-Muayene Kabul Tutanağı 15 Gün
İş Bitirme Belgeleri 1-İş Bitirme Belgesi Talep Dilekçesi 30 Gün
İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Şikayet ve İstek Dilekçesi 1-İhalelere yapılacak itirazın şikayet başvuruları yönetmeliğe uygun dilekçe
2-İmza sirküleri
3-Yetkili olduğunu gösterir belge
4-3071 Sayılı Kanununun şekil şartların taşımak kaydıyla Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe Fen İşleri Müdürlüğünce değerlendirme yapılıp sonuçlandırılır.
30 Gün
Yapım İşleri Hakediş 1-3071 Sayılı Kanununun şekil şartların taşımak kaydıyla Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe
2-Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair vekaletnamesi
3-Kontrol elemanının teklif müzekkeresi
30 Gün
Yapım İşleri Geçici Kabul 1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe
2. Kontrol elemanının teklif müzekkeresi
3. Kabul Komisyonu oluru
30 Gün
Yapım İşleri KesinKabul 1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe
2. Geçici kabul tutanağı
3. Kontrol elemanının teklif müzekkeresi
4. Kabul Komisyonu oluru
30 Gün
Kesin Teminat İadesi 1-3071 Sayılı Kanununun şekil şartların taşımak kaydıyla Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe
2-Geçici kabul tutanağı (Teminatın yarısı için)
3-Kesin kabul tutanağı (Teminatın tamamı için)
4-SGK borcu yoktur belgesi
5-Vergi borcu yok belgesi
30 Gün
Yapım İşleri Deneyim Belgesi
1-İş Bitirme (Yüklenici)
2-İş Durum (Yüklenici)
3-İş Bitirme (Yüklenici)
4-İş Denetleme
5-İş Yöneltme
3071 Sayılı Kanununun şekil şartların taşımak kaydıyla Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe
2-Konuyla İlgili Dilekçe
3-Mezuniyet Belgesi
4-Geçici Kabul Tutanağı
5-Kesin Hakediş
6-Sigortalı Belgesi
7-2 Adet Fotoğraf
30 Gün
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Hakediş Raporu Düzenlenmesi 1- Tahakkuk (2 Adet)
2- Hakediş Raporu (2 Adet)
3- Yapı Denetim Faturası
4- Ödeme Tablosu
5- Defterdarlık/Mal Müdürlüğü/Banka Dekontu
6- Damga Vergisi Dekontu veya Muaf Olduğunu Gösteren Belge
7- Güncel YİBF Belgesi
8- Personel Çizelgesi
9- Seviye Tespit Tutanakları (Yılsonu, fesih, denetçi değişikliği, süre aşımı)
10- Seviyesine Göre Bina Fotoğrafı
11- Sözleşme Fotokopisi
12- Ruhsat Fotokopisi
13- Malzeme Formu ve TSE Belgeleri
14- Kontrol Tutanakları
15- Labaratuvar Faturası
16- Betonarme Projesi Kapak Fotokopisi
17- Kalıp Kontrol Tutanakları
18- Beton Döküm Tutanakları
19- Beton Deney Raporları
20- Demir İhrazat Tutanağı
21- Çelik Çubuk Deney Raporu
22- İşyeri Teslim tutanağı
23- İş Bitirme Belgesi
24- Bina Uygunluk Raporu
15 Gün
Ruhsat Yenilemesi 1- YİBF Belgesi
2- Yapı Denetim Sözleşmesi
3- Yapı Denetim Taahütnamesi
4- Yapı Müteahhidi İle Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme
5- Yapı Müteahhidine Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi
2 Ruhsat Yenilemesi 6- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Levhası Fotokopisi
7- Dilekçe (açık adresli, vergi no, kimlik fotokopisi)
8- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
9- Tapu Fotokopisi (başvuru tarihinde değişiklik onaylı)
10- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (subasman onaylı)
11- Mimari Proje
15 Gün
Yer Teslim Kontrolü 1- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
2- Aplikasyon Krokisi (Kadastrodan veya Lihkab dan Alınacak)
3- Bina Aplikasyonu ( Harita Mühendisi Tarafından)
4- İmar Durumu
5- Dilekçe
15 Gün
İsim Değişikliği 1- YİBF Belgesi
2- Yapı Denetim Sözleşmesi
3- Yapı Denetim Taahütnamesi
4- Yapı Müteahhidi İle Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme
5- Yapı Müteahhidine Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi
6- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Levhası Fotokopisi
7- Yapı Müteahhidine Ait Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
8- Şantiye Şefi Belgeleri
9- Şantiye Şefi İle Müteahhit Arasında Sözleşme
10- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (subasman onaylı)
11- Mimari Proje
12- Dilekçe (açık adresli, vergi no, kimlik fotokopisi)
13- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
14- Tapu Fotokopisi
15- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
16- Mimari Proje
15 Gün
Subasman Kontrolü 1- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
2- İmar Durumu
3- Dilekçe
2 Gün
Plankote Kontrolü 1- Plankote ( 2 Adet, Tabi Zeminde Bina Kütlesi İşlenmiş Harita Mühendisi Onaylı, Aslı)
2- Aplikasyon Krokisi
3- İmar Durumu
4- Cephe Aldığı Yoldan Çekilmiş Parsel Fotoğrafı
5- Dilekçe
3 Gün
Yol Kotu Kontrolü 1- İmar Durumu Fotokopisi
2- Kırmızı Kot Evrağı ( Ham Yollar İçin)
3- Parselin Cephe Aldığı Yoldan Çekilmiş Fotoğraf
4- Dilekçe
3 Gün
Vaziyet Bağımsız Bölüm Onayı 1- Dilekçe
2- Vaziyet Planları ( 4 Adet )
3- Bağımsız Bölüm Planları ( 4 Adet )
4- Yapı Ruhsatı
5- 27.08.2008 den sonra iskan alınmış yapılar için Yapı Kullanma İzin Belgesi
6- Mimari proje ( Aslı )
7- Röperli Kroki
8- Harç Makbuzu
5 Gün
Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yapı Denetim Kuruluşlu) 1- İş Bitirme Dilekçesi
2- İmar Durumu Belgesi ( İmar Durumu Servisinden Sit Alanı Sorgulama Onayı)
3- Tapu Belgesi ( Tapu Sicil Md.den Tapu Kaydı, Değişiklik ve Takyidat Yoktur Belgesi Son 1 Aylık)
4- Yapı Ruhsatı;
a) Yapı Ruhsatının Arkalı Önlü Fotokopisi ( Temel ve Subasman Vizeli)
b) Yeni Yapı, Tadilat, İlaveli vb. Yapı Ruhsatı
c) Süresi Dolmuş ise Yenilenen Yapı Ruhsatı ( Son Beş Yıl )
5- Çınar Vergi Dairesinden alınmış ( Harç Tahsili Belgesinin Aslı)
6- Sosyal Güvenlik Kurumundan (İlişiksiz Kesme Belgesinin Aslı)
7- Enerji Kimlik Belgesi (Aslı) ( 01.01.2011 yılından itibaren Yapı Ruhsatı Alınan Binalar İçin)
8- Kanal Bağlantı Tutanağı (Aslı) (DESKİ)
9- İş Bitirme Tutanağı Belgesi (3 Nüsha)
10- %95 Hakediş Belgesi
11- Yapı Denetim Sertifikası (3 Nüsha)
12- Yapı Denetim Kuruluşu veya Teknik Uygulama Sorumlularından
(Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Bina Uygunluk Raporu) (1 Nüsha)
( Yapı Denetim Kuruluşu Kapanmış ise; İş Bitirme Raporu) (1 Nüsha)
(Yapı Denetim Kuruluşu Kapanmış ise; %100 Hakediş ve Seviye Tespit Tutanağı) ( 1 Nüsha)
(Yapı Denetim Kuruluşunun Yetkilisi Değişmiş ise; Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri)
13- Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı, Röperli Kroki ( 1 Nüsha Aslı & 1 Nüsha Fotokopisi )
14- Binanın Tüm Cephelerinden ( Bahçe Duvarları görünecek şekilde 13x15 cm ) Renkli Fotoğraf
15- Var ise; Sığınak Raporu ( Aslı & 2 Nüsha )
16- Var ise; Asansör Tescil Belgesi (Aslı Gibidir)
17-Daha Önceden Alınmış ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri
18- Yapı Ruhsatında Mal Sahibi veya Müteahhit Şirket ise; İmza Sirküleri
19- Kısmi Yapı Kullanım İzin Belgelerinde; Biten kısımlar için Hakediş ve Yapı İlişkin Yapı Formu istenecektir
30 Gün
Yapı Kullanma İzin Belgesi (T.U.S.LU) 1- İmar Durumu Belgesi (İmar Durum Servisinden Sit Alanı ve Koruma Havzası Sorgulama Onayı)
2- Tapu Belgesi ( Tapu Sicil Md.den Tapu Kaydı, Değişiklik ve Takyidat Yoktur Belgesi Son 1 Aylık)
3- Yapı Ruhsatı;
a) Yapı Ruhsatının Arkalı Önlü Fotokopisi ( Temel ve Subasman Vizeli)
b) Yeni Yapı, Tadilat, İlaveli vb. Yapı Ruhsatı
c) Süresi Dolmuş ise Yenilenen Yapı Ruhsatı ( Son Beş Yıl )
4- Çınar Vergi Dairesinden Alınmış ( Harç Tahsili Belgesinin Aslı)
5- Sosyal Güvenlik Kurumundan ( İlişiksiz Kesme Belgesinin Aslı)
6- Enerji Kimlik Belgesi ( Aslı) ( 01.01.2011 yılından itibaren Yapı Ruhsatı Alınan Binalar İçin)
7- Kanal Bağlantı Tutanağı (Aslı) (DESKİ)
8- Binanın Tüm Cephelerinden ( Bahçe Duvarları görünecek şekilde 13x15 cm ) Renkli Fotoğraf
9- Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı, Röperli Kroki ( 1 Nüsha Aslı & 1 Nüsha Fotokopisi )
10-Daha Önceden Alınmış ise Yapı Kullanma İzin Belgesi
11- Mal Sahibi veya Müteahhit Şirket ise: İmza Sirküleri
12- 1997 yılından sonra alınmış Yapı Ruhsatları için ( Beton Deney Numune Raporlarının Aslı )
13-Yapı Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelmeyen Yapılar İçin Ayrıca Fenni Mesullerden;
(Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Fenni Mesul Bina Uygunluk Raporu)
(Fenni Mesul Değişikliği var ise; Fenni Mesul Seviye Tespit Tutanağı)
(İş Bitirme Tespit Tutanağı)
( Isı Yalıtım Raporu) ( 01.01.2011 Yılından İtibaren Yapı Ruhsatı Alınan Binalar İçin)
14- Yapı Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar İçin Ayrıca Fenni Mesullerden; (RUHSAT SÜRESİ GEÇENLER )
(Denetim Raporu)
(Fenni Mesul Değişikliği var ise; Fenni Mesul Seviye Tespit Tutanağı)
(İş Bitirme Tespit Tutanağı)
(Ruhsatın Hükümsüz Hale Gelmesi Halinde Seviye Tespit Tutanağı)
Not: Mal Sahibi, Mimari Proje Müellifi ve Fenni Mesullerin T.C.Kimlik No , Oda Sicil No ve Adres Bilgileri Beyan Edilecektir.
30 Gün
İsim Değişikliği 1- Dilekçe (açık adresli, vergi no, kimlik fotokopisi)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- Tapu Fotokopisi (Takdiyat ve değişiklik yoktur.)
4- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (subasman onaylı)
5- Mimari Proje
6- 4 Fenni Mesul Tus Belgesi (ruhsatı tek fenni mesul olsa bile)
7- Evvelce Alınmış İskan Ruhsatı Fotokopileri
8- Yapı Müteahhidi İle Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme
9- Yapı Müteahhidine Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi
10- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Levhası Fotokopisi
11- Yapı Müteahhidine Ait Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
12- Yapı Müteahhidine Ait Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
13- Şantiye Şefi Belgeleri
15 Gün
Kat İlavesi 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış olmalı ve 3 ayı geçmemiş olmalı)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- İnşaat Ruhsatı ve / veya İskan Ruhsatı (Fotokopisi)
4- a) Mimari Proje (2 Adet)
b) Isı Yalıtım Projesi (1 Adet)
5- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi
6- Proje Müellif Taahhütnameleri
7- a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
e) İmza Sirküsü
f) Oda Sicil Kaydı
g) Mal Sahibi Müteahhit İse;
Geçici Müteahhitlik Belgesi (YAMBİS)
8- Yapıya İlişkin Bilgi Formu
9- Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
10- Yapı Denetimi Kuruluşu Taahhütnamesi
15 Gün
Kat İlavesi Ruhsatı 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış olmalı ve 3 ayı geçmemiş olmalı)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- İnşaat Ruhsatı ve / veya İskan Ruhsatı (Fotokopisi)
4- a) Mimari Proje (2 Adet)
b) Isı Yalıtım Projesi (1 Adet)
5- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi
6- Proje Müellif Taahhütnameleri
7- a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
e) İmza Sirküsü
f) Oda Sicil Kaydı
g) Mal Sahibi Müteahhitlik Belgesi (YAMBİS)
8- Fenni Mesullerin Tahhütnameleri
15 Gün
Tadilat Yapı Ruhsatı 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış, 3 ayı geçmemiş, tapu sahibi
şirket ise yetki belgesi gelmelidir.)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- Projeye Esas Belgeler;
a) Çap
b) Röperli Kroki (Bld. Onaylı)
c) Plankote (Bld. Onaylı)
d) Yol Kotu (Bld. Onaylı)
e) Kanal Kotu (DESKİ Onaylı)
4- Proje Müellifi Taahhütnamaleri
5- Yapı Denetim Kuruluşu Tarafından Onaylanan Ruhsat Eki Projeler
a) Mimari Proje (6)
*aplikasyon projesi (1, 1 CD)
b) Statik Proje (5)
*zemin etüdü (3), statik hesap raporu (2)
c) Tesisat Projesi (5)
*ısı yalıtım projesi (5); yangın, asansör, havuz, kalorifer tesisatı vb. (5);
tesisat hesap raporları (5)
d) Elektrik Projesi (5)
*ilgili kurum tarafından onaylı şekilde gelecektir.
6- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Aslı)
7- CD Ortamında;
a) DWG Formatında Proje. (alan hesabı için)
8- Müteahhit Belgeleri;
a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi (Aslı)
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) İmza Sirküsü
f) Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi (Aslı)
>> Müteahhit aynı zamanda mal sahibi ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan
alınan geçici müteahhitlik belgesi ve taahhütnamesi gelmelidir.
9- Yapı Denetim Proje Kontrol Formları
10- Yapı Denetim Belgeleri;
a) Yapıya İlişkin Bilgi Formu
b) Yapı Denetimi Kuruluşu Taahhütnamesi
c) Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
d) Denetçi İkametgahı
11- Müteahhit Belgelerinin Fotokopisi
a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi
b) Yapım Sözleşmesi
12- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Fotokopi)
15 Gün
Tadilat Yapı Ruhsatı 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış, 3 ayı geçmemiş, tapu sahibi
şirket ise yetki belgesi gelmelidir.)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- Projeye Esas Belgeler;
a) Çap
b) Röperli Kroki (Bld. Onaylı)
c) Plankote (Bld. Onaylı)
d) Yol Kotu (Bld. Onaylı)
e) Kanal Kotu (DESKİ Onaylı)
4- Proje Müellifi Taahhütnamaleri
5- Yapı Denetim Kuruluşu Tarafından Onaylanan Ruhsat Eki Projeler
a) Mimari Proje (6)
*aplikasyon projesi (1, 1 CD)
b) Statik Proje (5)
*zemin etüdü (3), statik hesap raporu (2)
c) Tesisat Projesi (5)
*ısı yalıtım projesi (5); yangın, asansör, havuz, kalorifer tesisatı vb. (5);
tesisat hesap raporları (5)
d) Elektrik Projesi (5)
*ilgili kurum tarafından onaylı şekilde gelecektir.
6- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Aslı)
7- CD Ortamında;
a) DWG Formatında Proje. (alan hesabı için)
8- Müteahhit Belgeleri;
a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi (Aslı)
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) İmza Sirküsü
f) Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi (Aslı)
>> Müteahhit aynı zamanda mal sahibi ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan
alınan geçici müteahhitlik belgesi ve taahhütnamesi gelmelidir.<<
1- Proje Müellifi Taahhütnameleri
2- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Fotokopi)
3- Fenni Mesul Tahhütnameleri
15 Gün
Zemin Etüt Raporu Onayı 1- Zemin Etüt Raporu Dilekçesi
2- Harç Makbuzu
3- İmar Durumu ve Ek Jeolojik Rapor
4- Jeoteknik Hesaplar
5- Jeolojik ve Jeofizik Ekler
3 Gün
İmar Durumu Ek Jeolojik Rapor İmar Durumu Aynı Gün
Arazide Jeolojik Çalışmalar 1- Jeolojik Arazi Çalışma Dilekçesi
2- İmar Durumu
2 gün
Arazide Jeofizik Çalışmalar 1- Jeofizik Arazi Çalışma Dilekçesi
2- İmar Durumu
2 gün
İmar Durumunun Verilmesi 1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
3- Harita Plan Örneği ( Çap ) Fotokopisi
4- İmar Durumu Ücret Makbuzu
5- Başvuru Sahibi vekil ise vekalet örneği
3 gün
Kısıtlılık Belgesi Verilmesi 1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
Aynı Gün
Kütle Talebi 1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
3- Harita Plan Örneği ( Çap ) Fotokopisi
4- Teklif Edilmek İstenen Kütlenin Çizilmiş İmzalı Örneği
3 Gün
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyon ve Değişiklik Tekliflerinin Değerlendirilmesi 1- Yarım Kapaklı Dosya
2- Tapu Fotokopisi
3- Koordinatlı Tapu Çapı ( Tapu Kadastro Müdürlüğünden Alınmış)
4- Yeni Alınmış İmar Durumunun Aslı
5- A Grubu Yeterlilik Belgesine Sahip Şehir Plancısından Plan Değişikliği Örneği
6- Şehir Plancısından Plan Açıklama Raporu
7- Plan Değişikliği Müracat Harcı Makbuzu
8- İlave ve revizyon imar planı taleplerinde onaylı jeolojik etüt raporu ile birlikte müracat edilebilir.
9- Planlar onaylı halihazır harita üzerine (varsa kadastral durum işlenmiş) hazırlanacaktır.
10- Söz konusu müracaatlarla ilgili gerekli ek bilgi ve belgeler dosya ekinde sunulacaktır.
İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Süreçlerine Bağlı Olarak Değişmektedir
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyon ve Değişikliklerine İtirazların Değerlendirilmesi 1- İtiraz edilen plan içerisinde itiraz sahibinin parseli varsa tapu fotokopisi, koordinatlı çap fotokopisi
2- İtiraz edilen Meclis Kararının tarih ve sayısının belirtilmesi gerekmektedir.
3- İtiraz gerekçesi
Askı Süresinin Dolmasından İtibaren 30 gün
Hayvancılık Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi 1- Hayvancılık Uygunluk Ücreti Makbuzu
2- Tapu Fotokopisi
3- İşletme Tescil Belgesi
15 Gün
Yasal İşlem Evrakları 1- Tapu Fotokopisi
2- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
3- İskan Ruhsatı Fotokopisi
4- Yapıya Ait Mimar Projesi
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 Gün
Birleştirme İçin 1- Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisli Bürosundan (LİHKAB) üst yazı ve değişiklik tasarımları
2- Tevhit edilecek parsellerin tapu fotokopileri
3- Tevhit edilecek parsellerin (Kadastro Plan Örneği ) Çap’ları
4- Belediyeden alınacak güncel İmar Durumları (Asılları)
5- Tevhit aşamasında kütle de tevhit edilmesi talep edildiğinde kütle teklifi çizilecektir.
30 Gün
Ayırma - Yola Terk ve İhdas İşlemleri İçin 1- Dilekçe (Tapu sahiplerince imzalı hisseli ise tüm hissedarlarca imzalı)
2- Serbest Çalışan Harita Mühendisi tarafından hazırlanacak dosya
a) Parselasyon Planı
b) Ölçü Krokisi
c) Alan hesapları
d) Koordine özet çizelgesi
e) Tapu
f) Çap (Kadastro Plan Örneği)
g) İmar Durumu (son bir yıl içinde alınan aslı)
h) Bina kütlesi için değişiklik talebi olursa, talep ayrıca çizilecektir.
30 Gün
Şuyulandırma Şerhinin kaldırılması talepleri için 1- Tapu
2- Çap (Kadastro plan örneği)
3- İmar durumu
4- Yapı Ruhsatı ya da İskan Ruhsatı
30 Gün
Numarataj Belgesi Verilmesi 1- Tapunun aslı veya fotokopisi
2- Yapı Kullanım İzin Belgesi aslı veya fotokopisi
3- Yapı ruhsatı aslı veya fotokopisi
Aynı Gün
Önemli Not Adres belirlenemediği taktirde Numarataj Belgesi verilme süresi 1 Hafta
Numarataj Bilgisi Verilmesi 1-Ada,parsel bilgilerini içeren resmi başvuru evrakı 15 Gün
Asansör Başvurusu İçin 1-Tescil Belgesi Başvuru Dilekçesi
2-Tescil Belgesi Ödentisi (Tahsilat Makbuzu)
3-Sanayi Sicil Belgesi
4-Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Raporu
5-AT Uygunluk Beyanı ve İmza Sirküsü Sureti
6-Garanti Belgesi
7-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
8-Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura
9-İlk Periyodik kontrol raporu (yeşil)
10-Asansör Teknik Dosyası
15 Gün
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
KPSS İle Yerleştirirlmesi Yapılan Adayların İlk Müracaat İşlemleri 1 KPSS Sonuç Belgesi
2 TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3 Adli Sicil Belgesi (Adliyeden)
4 Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
5 Askerlik Durum Belgesi
6 SGK Hizmet Dökümü (Varsa)
7 Fotoğraf (6 Adet Renkli)
8 Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Fotokopisi
9 Aile Durum Bildirimi
10 Mal Bildirimi
11 Etik Sözleşmesi
15 Gün
Daimi ve Geçici Süreli İşçi Alımı 1 KPSS Ve/Veya İşkur’dan İşçi Olarak Çalışma Yazısı Ve Belgesi
2 TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3 Adli Sicil Belgesi (Adliyeden)
4 Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
5 Askerlik Durum Belgesi
6 SGK Hizmet Dökümü (Varsa)
7 Fotoğraf (6 Adet Renkli)
8 Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Fotokopisi
9 Aile Durum Bildirimi
10 Etik Sözleşmesi
Sözleşmeli Personel Alımı 1 TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2 Adli Sicil Belgesi (Adliyeden)
3 Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
4 Askerlik Durum Belgesi
5 SGK Hizmet Dökümü (Varsa)
6 Fotoğraf (6 Adet Renkli)
7 Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Fotokopisi
8 Aile Durum Bildirimi
9 Mal Bildirimi
10 Etik Sözleşmesi
30 Günü
İŞKUR Tarafından KPSS Kapsamında Normal, Özürlü,Eski Hükümlü Personel İle İçişleri Bakanlığından Gönderilen Terör Mağdurlarının Müracaat İşlemleri 1 İşkur’dan İşçi Olarak Çalışma Yazısı Ve/Veya KPSS Belgesi
2 TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3 Adli Sicil Belgesi (Adliyeden)
4 Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
5 Askerlik Durum Belgesi
6 SSK Hizmet Dökümü (Varsa)
7 Fotoğraf (6 Adet Renkli)
8 Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Fotokopisi
9 Aile Durum Bildirimi
10 Mal Bildirimi
11 Etik Sözleşmesi
30 Gün
Memur Emeklilik Talebi 1 Dilekçe
2 Emeklilik Sevk Onayı
3 Hizmet Belgesi
4 Fotoğraf (2 Adet)
3 Gün
İşçi Emeklilik Talebi 1 Dilekçe (TC Kimlik No Olması Zorunlu 4982 Sayılı Kanun)
2 SGK Emekli Olabilir Yazısı
3 Hizmet Belgesi
3 Gün
Nakil Talebi 1 Dilekçe (TC Kimlik No Olması Zorunlu 4982 Sayılı Kanun)
2 Hizmet Belgesi
3 Kurum Muvafakat Yazısı
3 Gün
Hizmet ve Hususi Damgalı Pasaport Talebi 1 Dilekçe (Müdürlüğümüze Hitaplı)
2 Pasaport Formu (2 Adet)
3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)
Hizmet Belgesi Talebi 1 Dilekçe (TC Kimlik No Olması Zorunlu 4982 Sayılı Kanun) 1 gün
Hizmet Birleştirilmesi Talebi 1 Dilekçe 30 gün
Yaz Dönemi Zorunlu Üniversite ve Lise Öğrencilerinin Ücretsiz Staj İşlemleri 1 Dilekçe
2 Öğrencinin okulundan öğrenci adına düzenlenmiş bölüm,
öğrencinin numaras, eğitim-öğretim yılı ve staj yapması zorunludur ibaresini gösterir belge
3 İlgili birimden kontenjan dahilinde öğrencinin kabul edildiğine dair onay belgesi
5 Gün
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Staj İşlemleri (Beceri Eğitim) 1 Dilekçe
2 Öğrencinin okulundan öğrenci adına düzenlenmiş bölüm, öğrencinin numaras, eğitim-öğretim yılı öğrencinin kimlik bilgileri, velisinin adı soyadı iletişim bilgilerinin bulunduğu; arka yüzünde okul müdürü, veli ve işveren imzalarının bulunduğu MEB işletmelerde meslek eğitimi sözleşmesi
5 Gün
Dilekçe 1 Kurumiçi 4982 Sayılı Kanun Yasal Süresi (Madde11)
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Yazışmalar Dilekçe ve Yazı Talebe göre 15-30 gün
Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün
Nikah İşlemleri 1. Belediyeden Evlenme Dosyası
2. Evlenme Ehliyet Belgesi
3. Nüfus Cüzdanı Aslı
4. Sağlık Raporu
5. Fotoğraf (6 Adet)
7 Gün
150 BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında başvuru Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde Halkla İlişkiler Müracaat Bürolarına başvuru yapılır. 15 gün
Sosyal Yardım Başvuruları 1. Başvuru Belgesi
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. İkamet Kağıt Belgesi
4. %40 Engelli Raporu (Engelli var ise)
15-30 gün arası
Taşınır Kayıt Kontrol 1. Taşınır İstek Fişi
2. Taşınır İşlem Fişi
3. Taşınır Çıkış Fişi
Değişken
Araç Tahsisi Talep Yazısı
Yolcu Listesi
Gerekli Makamlardan alınmış izin belgesi
3 gün
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Asker Aile Yardımı Eş ve Çocuklar İçin İstenilen Belgeler
- Erin nüfus sureti, ikametgah belgesi ve askerlik belgesi,
- Eş ve çocuklara ait nüfus sureti, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği,
- Ev kira ise kira kontratı (yeni tarihli), kendilerine ait ise tapu kayıt örneği,
- Çocuklara ait öğrencilik belgesi,
Anne, Baba ve Kardeşler İçin İstenilen Belgeler,
- Erin nüfus sureti, ikametgah belgesi ve askerlik belgesi,
- Anne, Baba ve Kardeşlere C533ait nüfus sureti, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği,
- Ev kira ise kira kontratı (yeni tarihli), kendilerine ait ise tapu kayıt örneği,
18 yaşını geçmemiş ise okumakta olan kardeşlerinin öğrencilik belgesi,
Erin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi,
10
1 Hafta
Emlak Vergisi Hakkında Dilekçe
Arazi Emlak Vergisi Bildirim Formu Arsa Emlak Vergisi Bildirim Formu Bina Emlak Vergisi Bildirim Formu
1 Hafta (gerekli ise yoklamaya memur gönderilir.)
ÇTV Beyanı Kapanış Dilekçe, Maliyeden Kapanış Yazısı, Açma Ruhsatı Aslı Yoklaması 10 dakika
Emeklilere Ait Vergi İndirimi (Gelir) Form, Emekli olduğuna dair belge 5 dakika
Emlak Vergisi Hakkında Bildirim Tapu Fotokopisi, kimlik numaras 3 dakika
Hiçbir Geliri Olmayanların Mesken İndirimi Form 5 dakika
Mükellefiyet Kaydı Araştırılması Hk. Mükellef evrakla geliyor, evrakı olmayanlardan dilekçe alınıp evrak mühürlenip mükellefe veriliyor. 5 dakika
Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Hk. Form, sağlık kurulu raporu alınıyor. 5 dakika
Beyan Değeri Kimlik fotokopisi, Tapu fotokopisi 2 dakika
Beyan Verme Form, tapu, kimlik, iskan ruhsatı fotokopisi 5 dakika
Ceza İndirim Talebi Dilekçe 10 dakika
Ç.T.V Beyan Verme Bildirim, maliye açılış yoklama fotokopisi, vergi levhası fotokopisi, kimlik numarası 25 dakika
Düzeltme-İtiraz ve Geri İade Hk. Dilekçe 1 ay
Eğlence Vergisi Hk Dilekçe 15 dakika
İlan Reklam Vergisi İlan ve Reklam Beyannamesi ,Beyan, İlan reklam faturası fotokopisi (yeni beyanlarda)15İlan Reklam Vergisi 15 Dakika
Çevre Temizlik Vergisi Çevre Temizlik Vergi Beyannamesi 15 Dakika
Mahsuplaşma Hk. Mahsuplaşma işlemi yapılıyor-Dilekçe 1 ay
İçerik Hazırlanıyor
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Park ve Yeşil Alanlar, Çocuk Oyun aletleri ve donatılarla ilgili şikayetlerin yerinde incelenmesi Dilekçe 7 gün
Yeşil alanlarda ilaçlama yapılması Dilekçe 15 gün
Park yapım taleb Dilekçe Yıllık program dahilinde ise mülkiyet çalışması Başkanlık onayı,projelendirme ve ihale işlemleri Yaklaşık 60-90 gün
Ağaç kesim nakil vs. Talepler Dilekçe 30 gün
Spor aletleri, bank ve kamelya talepleri Dilekçe Malzeme mevcut ise 15 gün - Alım yapılacak ise 60 gün
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
GSM 2.sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması 1-BAŞVURU FORMU
2-KAPASİTE RAPORU(SINIF TESPİTİ İÇİN)
3- ADRES BELGESİ( Tapu Fotokopisiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
4- İŞYERİNE AİT TAPU FOTOKOPİSİ
5- İŞYERİNE AİT YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)
6- İŞYERİ KİRA İSE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FOTOKOPİSİ
7- ODA FAALİYET BELGESİ
8- BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKET İSE İMZA SİRKÜLERİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ.
9- VERGİ LEVHASI veya MALİYE YOKLAMA FİŞİNİN FOTOKOPİSİ
10 - YANGIN ÖNLEM RAPORU
11- İSG TAAHHÜTNAMESİ
*** KOMİSYONUN İNCELEMESİ SONUCU İŞ NEVİNE GÖRE BAŞKA BİLGİ VE BELGELER İSTENEBİLİR.
5 gün
GSM 3.sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması 1-BAŞVURU FORMU
2-KAPASİTE RAPORU(SINIF TESPİTİ İÇİN)
3- ADRES BELGESİ( Tapu Fotokopisiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
4- İŞYERİNE AİT TAPU FOTOKOPİSİ
5- İŞYERİNE AİT YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)
6- İŞYERİ KİRA İSE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FOTOKOPİSİ
7- ODA FAALİYET BELGESİ
8- BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKET İSE İMZA SİRKÜLERİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ.
9- VERGİ LEVHASI veya MALİYE YOKLAMA FİŞİNİN FOTOKOPİSİ
10 - YANGIN ÖNLEM RAPORU
11- İSG TAAHHÜTNAMESİ
*** KOMİSYONUN İNCELEMESİ SONUCU İŞ NEVİNE GÖRE BAŞKA BİLGİ VE BELGELER İSTENEBİLİR.
5 gün
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması 1-BAŞVURU BEYAN FORMU
2- ADRES BELGESİ( Tapu Fotokopisiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
3- İŞYERİNE AİT TAPU FOTOKOPİSİ
4- İŞYERİNE AİT YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI )
5- İŞYERİ KİRA İSE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FOTOKOPİSİ
6- YANGIN TÜPÜ ALIM FATURASI SON 6 AYLIK VEYA İŞ YERİ VE FAALİYET KONUSUNA GÖRE YANGIN ÖNLEM RAPORU
7- VERGİ LEVHASI veya MALİYE YOKLAMA FİŞİNİN FOTOKOPİSİ
8-ODA FAALİYET BELGESİ
9-BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKET İSE İMZA SİRKÜLERİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ.
10- USTALIK GEREKTİREN İŞLERDEN USTALIK BELGESİ
11- İSG TAAHHÜTNAMESİ
***KOMİSYONUN İNCELEMESİ SONUCU İŞ NEVİNE GÖRE BAŞKA BİLGİ VE BELGELER İSTENEBİLİR.
1 gün
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması 1-BAŞVURU BEYAN FORMU
2- ADRES BELGESİ( Tapu Fotokopisiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
3- İŞYERİNE AİT TAPU FOTOKOPİSİ
4- İŞYERİNE AİT YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)
5- İŞYERİ KİRA İSE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FOTOKOPİSİ
6- YANGIN ÖNLEM RAPORU
7- ASAYİŞ UYGUNLUK YAZISI (Bağlı bulunduğu karakoldan alınacak)
8- ODA FAALİYET BELGESİ
9- SAĞLIK RAPORU
10- SABIKA KAYDI
11-BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKET İSE İMZA SİRKÜLERİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ.
12-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
13- MUVAFAKATNAME (KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK)
14- VERGİ LEVHASI veya MALİYE YOKLAMA FİŞİNİN FOTOKOPİSİ
15 - MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
16 - İSG TAAHHÜTNAMESİ
***KOMİSYONUN İNCELEMESİ SONUCU İŞ NEVİNE GÖRE BAŞKA BİLGİ VE BELGELER İSTENEBİLİR.
30 gün
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Kemirgen Mücadelesi Bildiririm -Telefon (Adres, T.C Kimlik No.)
-Faks (Adres, T.C Kimlik No.)
-Dilekçe (Adres, T.C Kimlik No.)
-E-mail (Adres, T.C Kimlik No.)
-BİMER
1 gün
İşyeri ve Konut Haşere İlaçlaması -Dilekçe (Adres, T.C Kimlik No.)
Tahsilat Makbuzu
1 gün
İçerik Hazırlanıyor
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Çöp Toplama Süpürtme ve Nakil Şikayet Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe. 12 Saat
Cadde, sokak, meydan ve Pazar yerlerinin temizlenmesi şikayeti. Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe. 1 gün
Çöp Ev Temizlikleri Müştekinin Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe.
Şikayet-Taleplerde C.Sav. ve ilgili Mahkemenin kararı.
20 gün
Moloz Şikayetler Vatandaşlarımızın e-mail, telefon şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe ve dilekçe ekinde cezai işlem için döküm yapanlara ait fotoğraf veya video
Ücret makbuzu.
3 gün
Konteynır Talepleri Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe 7 gün
Atık Yağ / Geri Dönüşümlü Malzeme Toplanması Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe. 5 gün
Hanelerden Bitkisel Atık Yağların Toplanması Atık yağ 5 lt olunca Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C.Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe. 5 gün
Atık Ev Eşyası (mobilya, yatak vb.) Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe 3 gün
Ömrünü Tamamlanmış Lastiklerin Toplanmas Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe 5 gün
Elektronik Atıkların Toplanması Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe 5 gün
Evsel Atık ve Geri Dönüşüm Poşetleri Dağıtım Şikayetleri Vatandaşlarımızın e-mail, telefon, şahsen müracatları veya Açık adres, T.C. Kimlik No ve İletişim bilgilerini belirten dilekçe 2 gün
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Belediye Meclis gündemi ve Karar Özetler (www.pamukkale.bel.tr internet sitesinde yayınlanır) Meclis Gündemi toplantı tarihinde en az 3 gün önce Belediyemiz internet sitesinde yayınlanır. Karar özetleri Meclis kararlarının kesinleşmesinden sonra Belediyemiz internet sitesinden yayınlanır.
Encümen Karar Örneği Dilekçe – Kayıt ve Suret harcının yatırıldığına dair makbuz 10 dakika
Meclis Karar Örneği Dilekçe – Kayıt ve Suret harcının yatırıldığına dair makbuz 10 Dakika
Meclis İhtisas Komisyon Raporları Dilekçe – Ücret Harcının yatırıldığına dair makbuz 10 dakika
Kurum Genel Evrak Kaydı Dilekçe 10 dakika
Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Şikayet 1- Şikayet Dilekçesi (Açık Adres ve Telefon) 7 gün