anasayfafacebooktwitter
destekhatti
Pamukkale Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Gündemi 30.10.2014

Kasim ayi meclis gündemi ise söyle: 1-Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Feslikan Mahallesi, 17 L-I pafta, 41, 42 ve 52 nolu imar adalari ve çevresinde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planinin onanmasi konusunun3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 30.10.2014 tarih ve 3497 sayili yazisi, 2-Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Bagbasi Mahallesi, 487, 488, 492 adalar ve çevresinde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 30.10.2014 tarih ve 3498 sayili yazisi, 3-Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Pinarkent Mahallesinde yapilasma sartlarina iliskin tereddütün ortadan kaldirilabilmesi için hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 30.10.2014 tarih ve 3499 sayili yazisi, 4-Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 504, 560 ve 7052 adalar ve çevresinde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 30.10.2014 tarih ve 3500 sayili yazisi, KOMISYONLARDAN GELEN RAPORLAR; 5-5393 sayili Belediye Kanununun 41. maddesi ile 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi geregince hazirlanan 'Performans Programi Taslagi'nin incelendigine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi, 6-Pamukkale Belediyesi Encümenince 80.000.000,00.-TL olarak uygun görülen Pamukkale Belediyesinin 2015 Mali Yili Taslak Bütçesinin incelendigine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi, 7-Pamukkale Belediyesi 2015 yili vergi, resim, harç ve ücretlerine iliskin 2015 Yili Ücret Tarifesinin incelendigine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi, 8-Planli Alanlar Tip Imar Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmeligin 36. ve Geçici 4.maddelerine göre çikmalarla ilgili degisiklik yapilmasi konusunda Imar Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi, 9- Yusuf Ermis'in Incilipinar Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan tapunun Pamukkale Ilçesi, Kinikli Köyü, 1568 ada, 1 nolu parselinde hazirlattigi 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasina dair Imar Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi, 10- Pamukkale Ilçesi, Hacikaplanlar Mahallesi, sinirlari içersinde yer alan 452 ada, 15 nolu parselde hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin onanmasina dair Imar Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi, 11- Meclis toplanti gün ve saatinin tespiti.


KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER