anasayfafacebooktwitter
destekhatti
Pamukkale Belediye Meclisi Ekim Ayı Meclis Gündemi 26.09.2014

 Gündem maddeleri ise söyle:
   1-Pamukkale Belediyesi Encümeninin 23.09.2014 tarih ve 356 sayili karari ile 80.0000.000,00-TL olarak uygun görülen “2015 Mali Yili Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesi”nin 5393 sayili Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 27-28-29. maddeleri geregince görüsülmesi hakkindaki Mali Hizmetler Müdürlügünün 25.09.2014 tarih ve 1406 sayili yazisi,
   2- 5393 sayili Belediye Kanunun 41.maddesi ile 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi geregince hazirlanan “Performans Programi Taslagi”nin 5393 sayili Belediye Kanunun 18/a maddesi geregince görüsülmesi hakkindaki Mali Hizmetler Müdürlügünün 25.09.2014 tarih ve 1404 sayili yazisi,
   3- 5393 sayili Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) fikrasi geregince hazirlanan Pamukkale Belediyesi 2015 yili vergi, resim, harç ve ücretlerine iliskin “2015 Yili Ücret Tarifesi”nin görüsülmesi hakkindaki Mali Hizmetler Müdürlügünün 25.09.2014 tarih ve 1405 sayili yazisi,
   4- Denizli Berberler Odasi 18.09.2014 tarih ve 2014/79 sayili yazi ile Denizli Belediye Meclisinin 14/10/2004 tarih ve 180 nolu kararina atifta bulunarak, kararin devam ettirilmesi ve Ilçemizde faaliyet gösteren erkek berberlerin hafta sonu (Pazar günleri) çalismamalari, bunun için de erkek berberlerine hafta tatil ruhsati verilmemesi talebinin görüsülmesi hakkindaki Zabita Müdürlügünün 22/09/2014 tarih ve 574 sayili yazisi,
   5- 08.09.2013 tarih 28759 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Planli Alanlar Tip Imar Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmeligin çikmalarla ilgili 36. ve Geçici 4.maddelerinde degisiklik yapilmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2687 sayili yazisi,
   6- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Çamlaralti Mahallesi 2867 ada, 3 nolu parselde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2688 sayili yazisi,
   7- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 5084 ada, 13 nolu parselde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2689 sayili yazisi,
   8- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Topraklik Mahallesi 6 nolu adada hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2690 sayili yazisi,
   9- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Bagbasi Mahallesi 487, 488 ve 492 nolu adalar ve çevresinde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2691 sayili yazisi,
   10- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Bagbasi Mahallesi 295 ve 296 nolu adalar arasindan geçen yaya yolunun düzenlenmesi ile ilgili hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2692 sayili yazisi,
   11- Yusuf ERMIS’in Incilipinar Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan tapunun; Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Kinikli Köyü, 1568 ada, 1 nolu parselinde hazirlattigi 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi talebinin 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2693 sayili yazisi,
   12- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Hacikaplanlar Mahallesi 282 ve 283 nolu adalar ve çevresinde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2694 sayili yazisi,
   13- Muhammer ATMACAOGLU ve Hissedarlarinin Pelitlibag Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan tapunun; Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Istiklal Mahallesi, 893 ada, 7 nolu parselinde ön bahçe çekme mesafesi olan 5 metrelik çekme mesafesinin kaldirilmasi ile ilgili hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi talebinin 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2695 sayili yazisi,
   14- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Hacikaplanlar Mahallesi, 281 ada, 1 nolu parselde hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2696 sayili yazisi,

15- Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3374 ada, 1 ve 12 nolu parseller arasindan geçen yaya yolunun düzenlenmesi ile ilgili hazirlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikliginin onanmasi konusunun 3194 sayili Imar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7.maddesine göre karar alinmasi hakkindaki Imar ve Sehircilik Müdürlügünün 24.09.2014 tarih ve 2697 sayili yazisi,
   KOMISYONLARDAN GELEN RAPORLAR;
   16- Pamukkale Ilçesi, Bagbasi Mahallesi, 295, 484, 485, 486, 492 adalar ile 362 nolu parsel ve çevresinde hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin onanmasina dair Imar Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi,
   17- Konfi Yapi Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.’nin; tapunun Pamukkale Ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03B4D pafta, 194 ada, 2 ve 3 nolu parsellerinde hazirlattigi 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin onanmasina dair Imar Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi,
   18- Fatih AKIN’in, Pamukkale Ilçesi, Kinikli Mahallesi, Aganin Bahçesi Mevkii, 15L-I pafta, 1885 ada, 4 nolu parselde hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin onanmasina dair Imar Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi,
   19- Pamukkale Belediyesinin 2015-2019 mali yillari Stratejik Plan Taslaginin görüsülmesi konusunda Belediye Baskani Hüseyin GÜRLESIN’in yazili önergesinin incelendigine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazirlanan raporun görüsülmesi,
   20- Meclis toplanti gün ve saatinin tespiti.


KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER